HEERHUGOWAARD - De rechtbank Noord-Holland veroordeelt het bedrijf 02 Health in Heerhugowaard tot het terugbetalen van ruim 43 miljoen euro aan de Nederlandse Staat. De Staat kocht 18 miljoen mondmaskers van het bedrijf, maar de geleverde mondmaskers voldeden niet aan de overeengekomen kwaliteitseisen.


Mondmaskers

De Staat heeft in maart 2020, aan het begin van de coronacrisis, achttien miljoen mondmaskers gekocht van O2 Health. Die waren bedoeld voor zorgpersoneel. De Staat heeft daarvoor een voorschot betaald en O2 Health heeft vervolgens mondmaskers geleverd.

Volgens de Staat voldeden de mondmaskers niet aan de kwaliteitseisen en zijn te weinig mondmaskers geleverd. De koopovereenkomst met O2 Health is om die reden door de Staat ontbonden. De Staat wil daarom dat O2 Health wordt veroordeeld tot terugbetaling van ruim 43 miljoen euro.

Oordeel rechtbank

De rechtbank oordeelt dat de geleverde mondmaskers niet aan de overeengekomen kwaliteitseisen voldeden. Na kwaliteitscontroles via steekproeven bleek immers dat de filterkwaliteit en/of de pasvorm van deze mondmaskers onvoldoende was en tekortschoot. Daardoor beantwoorden deze mondmaskers niet aan de koopovereenkomsten en is sprake van een tekortkoming in de nakoming van die koopovereenkomsten. De Staat mocht de koopovereenkomsten daarom (gedeeltelijk) ontbinden. Een klein aantal mondmaskers heeft de Staat behouden.

Daar komt bij dat O2 Health ten tijde van de ontbinding van de koopovereenkomsten op 7 mei 2021 slechts acht miljoen mondmaskers had geleverd, in plaats van de afgesproken achttien miljoen mondmaskers.

Volgens 02 Health zal een veroordeling tot terugbetaling tot een faillissement van haar bedrijf leiden, maar zij heeft dit verder niet onderbouwd. De rechtbank is daardoor niet in staat om te beoordelen of sprake is van een financiële noodsituatie. Dit betekent dat de rechtbank O2 Health veroordeelt tot het terugbetalen van ruim 43 miljoen euro.