HEERHUGOWAARD - De rechtbank Noord-Holland heeft een man veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van 360 dagen voor het plegen van ontuchtige handelingen met twee minderjarige meisjes. Dat gebeurde in 2020 in Heerhugowaard. De meisjes waren destijds 14 en 15 jaar oud; de man was toen 20 jaar oud. Ook krijgt de verdachte een taakstraf opgelegd van 240 uur.


Het contact

Het contact tussen de verdachte en de meisjes had aanvankelijk een vriendschappelijke basis. De verdachte woonde nog bij zijn ouders thuis en de meisjes kwamen regelmatig over de vloer, hielpen met het wassen van de auto, klusten samen met de verdachte aan een brommer en bleven eten.

De politie heeft in augustus 2020 een gesprek gevoerd met het op dat moment 14-jarige meisje. Zij verklaarde dat zij via een vriendin in contact is gekomen met de verdachte en dat zij in de periode vanaf maart tot en met augustus 2020 seks met hem heeft gehad. In september 2020 heeft de politie met het op dat moment 15-jarige meisje gesproken waarbij zij verklaarde dat zij ook seks met verdachte heeft gehad.

De verdachte heeft naar aanleiding van deze aangiftes een bekennende verklaring afgelegd. Op basis van onderzoek aan de telefoon van de verdachte is vervolgens gebleken dat hij van seksuele handelingen die hij met het 14-jarige meisje heeft verricht, beeldmateriaal heeft gemaakt en dat heeft opgeslagen. Verdachte heeft toegegeven dat hij deze filmpjes heeft gemaakt.

Oordeel rechtbank

De rechtbank vindt bewezen dat de verdachte ontuchtige handelingen heeft gepleegd met de twee meisjes die op dat moment nog minderjarig waren. Hij heeft daarbij regelmatig ruw en grensoverschrijdend gehandeld. Het is algemeen bekend dat dergelijke handelingen grote schade kunnen toebrengen aan de ontwikkeling van jonge, opgroeiende meisjes. Daarnaast heeft hij kinderporno vervaardigd door filmpjes te maken van seksuele handelingen met het 14-jarige meisje. Dat zijn ernstige strafbare feiten.

Bij het bepalen van de straf is echter ook het volgende van belang. Hoewel er tussen de meisjes en verdachte 5 à 6 jaar leeftijdsverschil zit, lijkt het erop dat verdachte en de meisjes op sociaal en emotioneel vlak aansluiting bij elkaar vonden. De verdachte heeft vanaf zijn aanhouding zijn volledige medewerking aan het onderzoek verleend en openheid van zaken gegeven. De verdachte heeft berouw over zijn handelen getoond en is niet eerder voor een strafbaar feit veroordeeld. De kans op herhaling wordt laag ingeschat. Door zijn voorarrest heeft hij zijn baan verloren. Hij heeft zich vervolgens omgeschoold en een nieuwe baan gevonden. Ook heeft hij op eigen initiatief een behandeling gevolgd. De reclassering en de psycholoog stelden vast dat verdachte nu een meer volwassene indruk maakt, meer verantwoordelijkheid neemt en beter luistert.

Gezien de hiervoor geschetste omstandigheden van de verdachte en de ontwikkeling die hij inmiddels heeft doorgemaakt, vindt de rechtbank in dit geval een grotendeels voorwaardelijke gevangenisstraf passend met een proeftijd van 2 jaar. Daaraan zit de voorwaarde verbonden dat de verdachte geen contact mag opnemen met de meisjes. Ook krijgt de verdachte een taakstraf van 240 uur opgelegd.