DIJK EN WAARD - Een recent onderzoek blijkt dat debiteurenbeheer bij maar liefst 24% van de organisaties een ondergeschoven kindje is. Met een groeiend aantal klanten dat kampt met betalingsproblemen is het cruciaal om debiteurenbeheer op de voorgrond te plaatsen. Niet alleen vanwege de invloed op de werkzaamheden van finance professionals, maar ook vanwege de implicaties voor de algehele financiële gezondheid van bedrijven, met in het bijzonder het midden- en kleinbedrijf.

De impact van groeiende betalingsproblemen


In het onderzoek van Flanderijn in maart van dit jaar blijkt dat meer dan veertig procent van de finance professionals een groei heeft waargenomen van het aantal klanten met betalingsachterstanden. Dit groeiende aantal klanten dat de facturen niet tijdig betaalt, heeft een aanzienlijke invloed op zowel het werk van deze professionals als het werkkapitaal van het bedrijf. Volgens het onderzoek gaf 36% van hen aan dat ze de laatste zes maanden steeds meer bezig zijn met betalingsachterstanden van consumenten of bedrijven. Daarnaast gaf 31% aan dat debiteurenbeheer nu de grootste focus heeft binnen hun financiële afdeling.

Bevorderen van kennisontwikkeling en uitbesteding

Om debiteurenbeheer meer centraal te stellen in organisaties zijn er twee manieren die dit kunnen bevorderen: het opkrikken van het kennisniveau van medewerkers en het gebruik maken van debiteurenbeheer software. Bijna 40% van de ondervraagden geeft aan meer kennis te willen over hoe je de afhandeling van debiteuren het beste inricht. Dit wijst op het belang van gerichte training om het kennisniveau van medewerkers te verhogen of om hulp in te schakelen van externe partijen die in dit onderdeel ondersteuning kunnen bieden.

Maatwerk is de sleutel


In het licht van de toenemende betalingsproblemen worden bedrijven geconfronteerd met een zeer diverse problematiek rondom schulden. Deze zijn onder andere verergerd door de coronapandemie en de daaropvolgende energiecrisis. Het aanpakken van deze problemen vereist een op maat gemaakte benadering, zowel voor consumenten als bedrijven.

Betalingsachterstanden hebben een enorme impact op het leven van de klant. Zij verdienen het om zo goed mogelijk behandeld en geholpen te worden. Een effectieve debiteurenbeheer kan niet alleen helpen het aantal openstaande facturen te verminderen, maar ook de liquiditeit van het bedrijf te verbeteren.

Waarom is goed debiteurenbeheer zo belangrijk?

Debiteurenbeheer is meer dan alleen het innen van openstaande facturen. Het is een cruciaal onderdeel van een gezonde cashflow, een belangrijke indicator van de financiële gezondheid van een organisatie.

Optimale cashflow

Goed debiteurenbeheer zorgt voor een snellere betaling van facturen, wat resulteert in een optimale cashflow. Het maakt geld vrij die anders vast zouden zitten in openstaande facturen, waardoor bedrijven genoeg geld beschikbaar hebben. Een winstgevend bedrijf met een slechte cashflow kan zelfs failliet gaan.

Klantrelaties

Daarnaast speelt debiteurenbeheer een essentiële rol in de opbouw en het behoud van positieve klantrelaties. Een doordacht en respectvol debiteurenbeheerproces kan bijdragen aan een positieve ervaring voor klanten, zelfs wanneer ze met betalingsproblemen kampen. Dit is van cruciaal belang omdat het behoud van bestaande klanten vaak beter is dan het werven van nieuwe klanten.

Risicobeheer

Bovendien helpt goed debiteurenbeheer bij risicobeheer. Door betalingsachterstanden snel en efficiënt aan te pakken kunnen bedrijven de kans op oninbare vorderingen verminderen. Hiermee wordt ook de blootstelling aan financiële risico's beperkt.

Financiële stabiliteit

Ten slotte kan een goed debiteurenbeheer leiden tot meer financiële stabiliteit. Bedrijven met een solide debiteurenbeheer zullen waarschijnlijk minder afhankelijk zijn van externe financiering.

Debiteurenbeheer van vitaal belang

Het mag duidelijk zijn dat debiteurenbeheer meer is dan het innen van openstaande facturen. Het speelt een cruciale rol in het bevorderen van een gezonde cashflow, het opbouwen en onderhouden van sterke klantrelaties, het beheren van risico's en het waarborgen van financiële stabiliteit. Het is dan ook essentieel dat bedrijven de nodige aandacht besteden aan dit onderdeel van hun financiële operaties. Of dit nu wordt gedaan door interne opleiding of door het uitbesteden aan externe partijen, een effectief debiteurenbeheer is van vitaal belang voor het succes op de lange termijn.