Wanneer je wilt beschikken over voldoende financiële draagkracht, dan kan factoring hierin bijdragen. Dit is namelijk een vorm van financiering met betrekking tot betalen door debiteuren. Als onderneming wil je over voldoende werkkapitaal beschikken, zodat je kunt voldoen aan uiteenlopende financiële verplichtingen. Vaak is het geld in theorie reeds geïnd, doordat een factuur is uitgezet. Echter zit dit geld nog vast, doordat debiteuren deze facturen nog niet hebben voldaan. Het geld is hierdoor niet liquide beschikbaar, waardoor geld moet worden voorgeschoten wat eigenlijk voor andere doeleinden moet worden ingezet. Of het is simpelweg nog niet mogelijk om zonder deze daadwerkelijke inkomsten ontwikkelingen op gang te zetten ter verbetering van de dienstverlening en inkomsten. Factoring, bij onder meer Impact Factoring, helpt dan om financiën beschikbaar te krijgen.

Debiteurenfinanciering door factoring

Bij factoring draag je de facturatie over aan een factoringmaatschappij. Dit is een gespecialiseerd bedrijf dan in ruil voor een financiële vergoeding ervoor zorgt dat een onderneming direct geld krijgt. Je hoeft hierdoor niet te wachten tot debiteuren de factuur betalen, voordat je deze inkomsten kunt gebruiken voor het betalen van onkosten of voor marketing doeleinden om jouw werkkapitaal mee te verbeteren. Met factoring worden ook debiteurenrisico’s gedekt, wanneer debiteuren uiteindelijk verzaken om te betalen. Je kunt dan alsnog rekenen op het grootste gedeelte van de inkomsten, die je anders in geheel zou missen. Een geruststellende manier van financiering die zekerheid biedt in de instroom aan inkomsten en een flexibele optie die veel voordelen geeft.

Voordelen van factoring boven rekening-courant

Om met factoring te starten, heb je als bedrijf geen eigen vermogen nodig. Evenmin hoef je een winstgevende periode aan te tonen voordat je gebruik kunt maken van factoring als financiering voor jouw onderneming. Er kan direct worden overgegaan op factoring om tegemoet te komen aan de kredietbehoefte. Ook groeit deze vorm van financiering automatisch mee met wisselende omzetfluctuaties, doordat er geen maximum wordt gesteld aan het financieringsplafond. Bij factoring behoud je bovendien voldoende zekerheden die kunnen worden ingezet voor overige financieringsregelingen, aangezien de zekerheden die nodig zijn zich beperken tot cessie en verpanding van debiteuren. Hierdoor behaal je veel voordelen op een rekening-courant en draagt factoring bij aan een flexibele financiering voor groei en ontwikkeling van jouw ondernemingsdoeleinden.

Overwegen van financiering

Over verschillende vormen van financiering is veel informatie te vinden. Om vast te stellen of factoring een goede financiering zou kunnen bieden, is het belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de voor- en nadelen. Door vast te stellen of je aan de voorwaarden voldoet, kun je overwegen om factoring in te zetten ter bevordering van de financiële gezondheid van jouw onderneming. Het aangaan van financiering kan een spannende stap zijn, echter zul je hierdoor ook kunnen zorgen voor een verbeterd werkkapitaal, financiële draagkracht en zekerheid om zonder zorgen financiële verplichtingen te kunnen voldoen. Terwijl je werkt aan groei en praktische ontwikkeling voor verhoogde inkomsten en winst.