DEN HAAG - De huidige corona-maatregelen blijven grotendeels ook na 28 april van kracht. Premier Mark Rutte kon tijdens de persconferentie van vanavond bekend maken dat alle evenementen tot 1 september komen te vervallen. Wel komen er versoepelingen met met betrekking tot het onderwijs en sport. Zo mogen de basisscholen en kinderopvang na de meivakantie gefaseerd open.

De huidige maatregelen zijn vooralsnog verlengd t/m 20 mei. Rutte noemde met name de druk op de zorg nog altijd als belangrijkste reden voor deze maatregelen. 'We zien de cijfers langzaam dalen, maar we zijn er nog niet lang niet. Voorzichtigheid is beter dan spijt achteraf.'

Onderwijs
Gezien het geringe besmettingsgevaar bij kinderen is er besloten dat het onderwijs na de meivakantie (11 mei) gefaseerd open gaan met behoud van de schoolopvang voor ouders met vitale beroepen. Dit geldt in eerste instantie voor de basisscholen en in verschillende dagdelen om te volle klassen voorkomen. De kinderopvang zal vanaf de zelfde datum weer volledig open gaan. Voor wat betreft het voortgezet onderwijs streeft het kabinet om vanaf juni ook weer gefaseerd open te gaan waarbij de anderhalve meter regel van kracht dient te zijn.

Sport
Ook de sport kent voor de jeugd t/m 12 jaar enkele versoepelingen. Wat betekent dat men in teamverband buiten mag sporten en trainen. Dat betekent onderling dus geen officiële wedstrijden. Hierbij mogen er ook geen ouders langs de lijn staan. De jeugd van 12 t/m 18 jaar mag gaan sporten mits zij de anderhalve meter maatregel hanteren.

Evenementen
Alle evenementen die t/m 1 september gepland staan komen te vervallen. 'Dit betekent geen Pinkpop, geen Vierdaagse, geen Zwarte Cross, en ook zeker geen betaald voetbal', aldus Rutte.

Voor alle andere maatregelen geldt dat deze van kracht blijven t/m 20 mei hetgeen onder meer betekent dat de horeca dicht blijft, contactberoepen uit den boze zijn, en ook de bezoekersregelingen naar ouderen blijven staan. Premier Rutte benadrukte nogmaals de basisregels: 'Blijf zoveel mogelijk thuis werken waar mogelijk, als men naar buiten gaat of sporten doe dit zoveel mogelijk alleen en neem die anderhalve meter in acht.'