DIJK EN WAARD - Veiligheid op de werkvloer is anno 2024 een urgent onderwerp. Dit omdat de problemen van een onveilige werkplek tegenwoordig gelukkig worden ingezien. Je leest er ook steeds meer over in het nieuws en veel bedrijven, gelukkig ook in de bruisende gemeente Dijk en Waard, nemen gepaste maatregelen voor meer veiligheid op de werkvloer. Wil je je bedrijf ook inclusief en veilig voor de toekomst maken? Neem dan sowieso de onderstaande maatregelen.

Maatregel 1: goede veiligheidskleding bestellen

Niet al het werk is even veilig en als werkgever ben je verantwoordelijk voor persoonlijke beschermingsmiddelen en goede veiligheidskleding. Die hebben werknemers bijvoorbeeld nodig wanneer ze op een zeer warme plek werken. Maar ook als ze aan de slag gaan met gevaarlijke stoffen.

De benodigde veiligheidskleding en beschermingsmiddelen zijn natuurlijk afhankelijk van de werkzaamheden, maar bij vrijwel elk type werk kan je wel goede werkschoenen van DR.Worker gebruiken.

Maatregel 2: een vertrouwenspersoon inschakelen voor pesten en ongewenst gedrag

Pesten associëren mensen vooral met kinderen en middelbare scholen. Daar wordt inderdaad veel gepest en het is goed dat daar iets aan wordt gedaan, want het is inmiddels wel bewezen dat pesten verstrekkende gevolgen voor iemand zijn mentale gezondheid kan hebben. Pesten op het werk komt helaas ook vaak voor en kan zich op verschillende manieren manifesteren.

Denk bijvoorbeeld aan negeren, buitensluiten of grapjes over het privéleven maken. Pesten op de werkvloer heeft een grote impact op de persoon die gepest wordt en kan ook anderen in de omgeving raken. Het is dus ook nog eens zeer slecht voor de algehele sfeer op de werkvloer.

Daarom ben je verplicht om er als werkgever wat aan te doen. Veel grote bedrijven en organisaties schakelen tegenwoordig een vertrouwenspersoon in. Die hoort onder meer verhalen aan en neemt daarna gepaste acties.

Maatregel 3: een te hoge werkdruk opmerken en daar iets mee doen

Er bestaat niet zoiets als een algemene hoge werkdruk. De ene persoon kan namelijk meer aan dan de ander. Een leidinggevende moet tijdig zien op te merken wanneer een werknemer fysieke of mentale klachten door een te hoge werkdruk krijgt. Dit kun je zien aan bepaalde symptomen. Denk aan prikkelbaarheid, neerslachtigheid en zelfs vergeetachtigheid.

Als een werknemer langdurig te maken heeft met een hoge werkdruk, dan is er een grote kans op een burn-out en als werkgever is dat iets wat je moet zien te voorkomen.

Werknemers met een ernstige burn-out vallen bijna altijd uit en dat heeft grote gevolgen voor het bedrijf en de werknemer. Bovendien moeten er dan gehele trajecten worden gestart en uiteindelijk kent zo’n situatie alleen maar verliezers.

Een bedrijfspsycholoog kan veel voor je bedrijf betekenen omtrent het behandelen van psychische en fysieke problemen door een te hoge werkdruk. Hij of zij kan bijvoorbeeld diagnoses stellen en zoeken naar de juiste oplossingen.