DIJK EN WAARD - De Nederlandse huizenmarkt staat nog altijd onder grote druk. Wie op zoek is naar een huis, of dat nu koop of huur moet worden, stuit op grote concurrentie dan wel lange wachtlijsten. Dit komt onder andere doordat er veel minder nieuwe huizen gebouwd worden dan de overheid zou willen. Minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting zet al een aantal jaren in op minstens 100.000 nieuwe woningen per jaar. Het gaat daarbij om nieuwe huizen en om woningen die worden gerealiseerd in kantoorpanden en voormalige winkels. Maar de praktijk wijst uit dat dit aantal niet wordt gehaald.

Nieuwbouw van woningen stagneert

Projectontwikkelaars zijn terughoudend met het indienen van bouwplannen voor nieuwe woningen. Dit komt omdat de verkoop ervan stagneert. Een nieuwbouwhuis kost gemiddeld meer dan 450.000 euro. De prijzen ervan dalen niet, omdat de investeerders anders hun beoogde rendement niet halen. Dit leidt niet zelden tot het afblazen van een bouwproject. Dat gebeurt als er niet genoeg woningen zijn verkocht. Soms wordt een project uitgesteld in de hoop dat er toch nog meer woningen een nieuwe toekomstige eigenaar vinden. Maar het gebeurt ook dat de plannen in zijn geheel niet doorgaan.

Huizenprijzen dalen maar zeer weinig in prijs

Door de aanhoudende krapte op de woningmarkt dalen de prijzen van koopwoningen niet heel hard. Sinds 2022 is er wel sprake van lichte daling, zelfs op maandbasis. Maar het gaat daarbij slechts om tienden van procenten. Aangezien woningen tot begin 2022 op jaarbasis soms wel 20% duurder werden, is er nog lang geen sprake van een stevige prijsdaling. Wie een makelaar in Amsterdam vraagt naar een goedkope koopwoning krijgt dan ook vrijwel zeker te horen dat die niet beschikbaar zijn. Zeker in de hoofdstad zijn en blijven koophuizen duur. Dat geldt overigens ook voor een huurwoning. De prijzen van huurhuizen gaan ook weer omhoog, na een daling tijdens de coronajaren omdat veel expats vertrokken.

Hoge rente zit huizenkopers dwars

Ook al is een koophuis iets goedkoper geworden, deze ‘winst’ wordt meteen weer teniet gedaan door de flink gestegen rente. Centrale banken wereldwijd verhogen de rente om de inflatie te beteugelen. Daardoor worden hypotheken fors duurder. Ook al krijgen werknemers in diverse sectoren meer loon, dit compenseert vrijwel nooit de stijging van de hypotheeklasten. Een koper kan flink minder geld lenen dan voorheen. Hierdoor wordt de aankoop van een woning alsnog onbereikbaar.

Minder huurwoningen in de vrije sector

Door maatregelen van de overheid tegen woekerprijzen voor huurwoningen zal het aanbod daarvan waarschijnlijk af gaan nemen. Vastgoedverhuurders zijn van mening dat de verhuur te weinig opbrengt met de nu voorgestelde maatregelen zoals hogere belasting en huurregulering. Daarom overwegen zij hun woningen te verkopen. Dat is misschien goed nieuws voor zij die op zoek zijn naar een koophuis. Maar voor wie wil of moet huren is deze ontwikkeling natuurlijk geen goed nieuws. Overigens is het nog niet zeker of de kabinetsplannen doorgaan vanwege de val van het kabinet Rutte-IV.