DIJK EN WAARD - Als je trouwt dan doe je dat met de intentie ‘tot de dood ons scheidt’. Maar helaas loopt het lang niet altijd. Nog altijd strandt ruim 1 op de 3 huwelijken. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Maar als jij en je partner uit elkaar gaan is het zaak om de scheiding zo goed mogelijk te regelen. Dan is het namelijk mogelijk om binnen ongeveer 6 weken een huwelijk te ontbinden en kunnen jullie allebei aan een nieuw leven beginnen. Hoe vlot de scheiding kan worden uitgesproken hangt af van een aantal factoren. Zijn er minderjarige kinderen? Is er overeenstemming over de boedelscheiding? Wat gebeurt er met de echtelijke woning? Als jullie het daar vlot over eens kunnen worden dan scheelt dat aanzienlijk in tijd.

Samen je scheiding regelen

Als jullie het over veel dingen eens zijn dan kun je de echtscheiding laten regelen via Scheiden doe je samen. Je hebt een gezamenlijke advocaat en zorgt ervoor dat alle zaken die geregeld moeten worden op papier staan. Voor minderjarige kinderen wordt een ouderschapsplan opgesteld. Hierin staan afspraken over waar de kinderen hun hoofdverblijf hebben en dus staan ingeschreven en wanneer ze bij de andere ouder verblijven. Maar ook de verdeling van schoolvakanties en het nemen van belangrijke beslissingen over de kinderen wordt hierin geregeld. Ook financiële zaken zoals alimentatie of het delen van kosten wordt vastgelegd. De rechter zal bij het uitspreken van de scheiding deze documenten toetsen. Als er geen onduidelijkheden of onredelijkheid worden geconstateerd dan spreekt de rechter de scheiding uit waarmee het ouderschapsplan van rechtswege geldig is.

Er samen uit komen

Ook al zijn jullie het er over eens dat jullie willen scheiden en dat de scheiding zo goed mogelijk moet worden geregeld, dan kunnen er alsnog verschillen van mening zijn. Je kunt in zo’n geval gebruik maken van een mediator bij scheiding. Deze praat met jullie beiden. Dat kan samen of apart. Vervolgens probeert hij of zij met jullie tot overeenstemming te komen om goede afspraken te maken. Dat kan gaan over het verdelen van de inboedel of de schulden, maar ook over de verkoop van de echtelijke woning. Het is in jullie belang om er samen uit te komen. Niemand zit er op te wachten dat de rechter uiteindelijk moet beslissen wie de tv krijgt en wie de zonnebank.

Afspraken later aanpassen

Het is altijd mogelijk om gemaakte afspraken later aan te passen. Als jullie dit in goed overleg kunnen regelen dan hoeft de rechter daar niet aan te pas te komen. Wel is het raadzaam om dat soort afspraken schriftelijk vast te leggen en ze beide te ondertekenen. Dan weten jullie allebei wat er is afgesproken en dat jullie daar allebei mee akkoord zijn gegaan. Het kan bijvoorbeeld gaan om aanpassing van de alimentatie of de omgangsregeling voor de kinderen. Door dit niet voor de rechter uit te vechten worden de kinderen er ook niet extra mee belast.