DIJK EN WAARD - Burgemeester Rehwinkel heeft vandaag, dinsdag 26 april, namens de Koning aan dertien inwoners van Dijk en Waard een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt. Twaalf van hen worden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Eén wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.


De uitreiking vond plaats in de Theaterzaal van de Binding in Zuid-Scharwoude.

De gedecoreerden zijn:


Mevrouw drs. J.C.M. Blanker (69 jaar)


Onderscheiding: Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw Blanker was vrijwilliger (1986-2002) bij Suydouterlant te Koedijk. Betrokkene was actief als dansdocent o.a. ten behoeve van scholen en mensen met een beperking in gezinsvervangende tehuizen. Zij is vrijwilliger (1989-heden) bij en bestuurslid van de Stichting buitenlandse vrouwen Alkmaar en omgeving. Betrokkene verzorgt thans nog Nederlandse taallessen. Zij is vrijwilliger (1990-heden) bij de Muziekgroep 'Fagago'. Koor van wereldliederen (12 leden). Betrokkene is actief als muzikaal begeleider en ondersteunt repetities en optredens. Zij is hoofdauteur van het 'Prisma woordenboek Sranantongo'. Mede onder leiding van betrokkene kwam het eerste woordenboek in de Surinaamse taal tot stand. Hiervoor deed zij taalonderzoek in Suriname. Het project werd in 2005 uitgegeven bij Uitgeverij Prisma. Ook is mevrouw Blanken vrijwilliger (2002-heden) bij Yep Makandra. Deze organisatie ondersteunt kansarme kinderen in Paramaribo en omgeving met financiële en materiële middelen. Betrokkene bezoekt eens per twee jaar Suriname om de spelleider te coachen en de vakantiescholen te bezoeken. Daarnaast is zij vrijwilliger (2002-heden) bij Yep Makandra. Deze organisatie ondersteunt kansarme kinderen in Paramaribo en omgeving met financiële en materiële middelen. Betrokkene bezoekt eens per twee jaar Suriname om de spelleider te coachen en de vakantiescholen te bezoeken. Zij is voorzitter (2018-heden) van Stichting Baskita fu Sjane nanga tongo, kulturu, historia fu Sranan (BasJan). Betrokkene begeleidde en coachte mensen bij het leren van het Sranantongo in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Almere, Broek op Langedijk en Alkmaar. Zij was tussen 2012 en 2018 mantelzorger voor haar moeder te Almere. Betrokkene nam tijdens het weekend een deel van de professionele zorg over tot haar overlijden. Zij is van 2019 tot heden mantelzorger voor haar dementerende buurvrouw. Betrokkene ondersteunt dokters- en ziekenhuisbezoek. Daarnaast houdt zij haar gezelschap en verzorgt de maaltijden. Hierdoor kan haar buurvrouw thuis blijven wonen.

De heer J. Neits (79 jaar)


Onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Neits was bestuurslid (2002-2019) van en vrijwilliger (1988-2020) bij de Amateur Tuinders Vereniging De Rekere te Alkmaar. Betrokkene beheerde de tuinwinkel; hij legde de contacten met de leveranciers van zaaigoed en tuinmaterialen, verzorgde de inkoop, de inrichting en de verkoop en was verantwoordelijk voor de financiën van de winkel.

Mevrouw C.C.M. Borst-Wit (70 jaar)


Onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw Borst-Wit is vrijwilliger (1980-heden) als trainer en scheidsrechter actief bij Handbalvereniging Hugo Girls. Daarnaast beheert ze de sleutels van de vereniging en verzorgt ze de sporttenues. Ruim 10 jaar was ze coach van een jeugdteam. Van 1995 tot heden is zij coördinator van de Caritasgroep. Daarvoor doet zij bezoekwerk, het maken van attenties en eens per jaar wordt er een ziekendag georganiseerd voor ca. 90 ouderen. Van 2005 tot heden is mevrouw Borst-Wit wijkcoördinator Heerhugowaard-Noord bij parochie R.-k. Heilig Hart van Jezus. En tussen 2009 en 2019 was zij verlener van zorg aan haar oudere buurman, die zichzelf verwaarloosde. Ze hielp hem met boodschappen en met contacten onderhouden. Ze hield een oogje in het zeil en informeerde indien nodig de familie. Gesteld wordt dat het door de ondersteuning van decoranda mogelijk was dat de man tot zijn dood zelfstandig kon blijven wonen.

Mevrouw A.M. de Haan-Koning (80 jaar)


Onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw De Haan-Koning is al geruime tijd vrijwilliger bij Missie, Ontwikkelingssamenwerking en Vrede van de kerkelijke gemeenschap te Heerhugowaard Noord. Betrokkene werft fondsen, ondersteunt bij de activiteiten, verzorgt de vastenmaaltijd en verkoopt producten. Daarnaast is zij vanaf 1975 tot heden vrijwilliger bij Caritas Heerhugowaard. Betrokkene bezoekt zieken en alleenstaanden. Daarnaast benadert zij mensen om deel te nemen aan het Ziekentriduüm te Heiloo en verzorgt zij hiervoor het vervoer. Tevens zet zij zich in voor de jaarlijkse ziekendag waarbij zij uitnodigen verstuurt voor de mis en een attentie aanbiedt en brengt zij bloemen bij huwelijksjubilea.

De heer A.G. Pool (76 jaar)


Onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Pool was tussen 1989 en 2015 vrijwilliger bij de Christelijke Gereformeerde Kerk Broek op Langedijk. Hij fungeerde als ouderling en bezoekbroeder en verleende geestelijke ondersteuning. Hij is vrijwilliger bij de ChristenUnie Dijk en Waard (2000-heden) . Hij is betrokken bij de steunfractie, neemt deel aan de fractieoverleggen en werkgroepen en verricht diverse hand-en-spandiensten voor de ChristenUnie in Heerhugowaard. Sinds 2007 heeft hij diverse functies binnen het bestuur vervuld en is hij commissielid namens de partij in de gemeente. Daarnaast is hij vanaf 2009 tot heden actief als vrijwilliger bij het Christelijke kindcentrum 'Het Mozaïek' te Broek op Langedijk. Hij doet klusjes in en om de school, soms ook met de kinderen.

Mevrouw M.H. van Raaphorst-van der Horst (84 jaar)


Onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw Van Raaphorst-van der Horst was vrijwilliger (1966-1975) bij de Petrusschool en de Bosboom Toussaintschool te Alkmaar. Betrokkene ondersteunde in de bibliotheek en bij de knutselmiddagen. Ze was oprichter van en vrijwilliger (1980-1987) bij de belangenorganisatie Vrouwen in de Bijstand en later Vrouwen Solidair. Zij was vrijwilliger bij het Rode Kruis (1985-2002). Betrokkene begeleidde de vakantieweken op het landgoed IJsselvliedt voor ernstig zieke patiënten, die bijv. leden aan aids of terminaal ziek waren. Daarnaast gaf zij cursussen. Ze is auteur van de boeken 'Kom op voor je eigen belangenorganisatie' (1987) voor werklozen, 'Aan de slag' (1996), een herziening van het eerste boek, 'Een zieke thuis verzorgen' (2000) en 'Een zieke thuis begeleiden' (2002) over mantelzorg. Zij was voorzitter van het Noord-Hollands Jeugdorkest (1989-1996). Betrokkene leidde het orkest vanuit een verdeelde situatie naar rustiger vaarwater en leidde de zoektocht naar een nieuwe dirigent. Zij was tussen 2006 en 2009 vrijwilliger bij de IVN, afd. Alkmaar. Betrokkene zette het mussenproject op ter bescherming van de huismus en organiseerde de activiteiten voor scholen en zorginstellingen. Zo werden mussenkasten gemaakt en verkocht. Betrokkene ontving daarvoor de Zilveren Maanprijs van het Landschap Noord-Holland. En tussen 2006 tot vandaag is zij vrijwilliger bij de Dyonisiuskerk te Heerhugowaard. Betrokkene richtte de rozenkransgroep op en brengt de kerkelijke bladen rond.

De heer J.F. Weel (84 jaar)


Onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Weel was van 1976 tot 2006 vrijwilliger bij de Volleybalvereniging Ardea te Heerhugowaard (200 leden), voorheen de Volleybalvereniging Rood-Wit. Betrokkene was scheidsrechter, scheidsrechter coördinator en scheidsrechter opleider. Daarnaast was hij lid van de aanstellings- en beoordelingscommissie van de scheidsrechters. Van 2003 tot heden is hij vrijwilliger en was penningmeester (tot 2009) en voorzitter (2010-2015) van de Vogelvereniging Huyghen Fauna, afdeling Heerhugowaard & omstreken. Betrokkene nam het voorzitterschap op zich tijdens een bestuurscrisis. Gesteld wordt dat hij ervoor zorgde dat de vereniging weer tot leven kwam. Thans draagt hij bij aan de tentoonstellingen. Daarnaast is van 2003 tot heden hij vrijwilliger en bestuurslid (tot 2019) en voorzitter (gedurende vijftien jaar) van de Biljartclub Krijt op Tijd te Heerhugowaard. Betrokkene zette zich o.m. in voor het lief en leed. Thans verricht hij hand-en-spandiensten.

De heer A.J.G. Wassenaar (74 jaar)


Onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Wassenaar is bestuurslid wedstrijdzakenen bestuurslid accommodatie van en vrijwilliger (1980-heden) bij de Atletiekvereniging Hera te Heerhugowaard. Betrokkene is wedstrijdleider en onderhoudt mede het terrein, de materialen en de gebouwen. Daarnaast zet hij zich in voor de Cityrun by Night te Heerhugowaard. Ook is hij verantwoordelijk voor de vrijwilligers die de materialen onderhouden en draagt hij zorg voor de juiste sportmaterialen. Tevens koopt hij mede de goederen voor de kantine in. Voorts zette hij zich o.a. in voor de aanleg van de tartanatletiekbaan en de bouw van het verenigingsgebouw.

De heer R.N.G. van Langen (55 jaar)


Onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Van Langen is secretaris van en vrijwilliger (1991-heden) bij de Supportersvereniging De Groen-Zwarte Maten, van de Voetbalvereniging SVW'27 te Heerhugowaard. Betrokkene zet zich in voor de inzameling van het oud papier. Daarnaast organiseert hij (mede) diverse activiteiten en acties, zoals het jeugdtoernooi. Tevens onderhoudt hij (mede) de website en was hij medeverantwoordelijk voor het creëren van een tribune, beeldschermen door het complex, scoreborden en dug-outs. Ook was hij van 2012 en 2017 lid van de medezeggenschapsraad van OBS De Boomladder te Heerhugowaard.

De heer W.H.M. Vodde (71 jaar)


Onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Vodde is medeoprichter/secretaris/toertochtencoördinator (1972-1977), voorzitter (1987-1992) van en vrijwilliger bij de Toerclub Omnisport te Heerhugowaard. Betrokkene zette het jeugdfietsen op en coördineerde hiervoor de activiteiten (1995-2001). Daarnaast zette hij de toertochten uit, organiseerde hij veldtoertochten en drie meerdaagse buitenlandse tochten. Voorts zorgde hij ervoor dat de club zich aansloot bij de samenwerkende Noord-Hollandse toerclubs die veldritten organiseerden. Daarnaast is hij mantelzorger/ondersteuner van zijn broer met een meervoudige beperking, die tot 2021 zelfstandig woonde. Ook is hij medeoprichter en vrijwilliger (2015-heden) bij de vereniging Voel JeTop, een fietsclub voor mensen met een licht verstandelijke beperking of niet aangeboren hersenletsel. Betrokkene zet fietstochten uit en organiseert een tweejaarlijkse fietsreis naar het buitenland. Daarnaast verzorgt hij wekelijks een training en hij organiseert zowel in de zomer als in de winter tal van activiteiten. Betrokkene nam vanuit zijn hoofdfunctie het initiatief tot de oprichting van de fietsclub. De Stichting Esdégé-Reigersdaal stelt echter dat de club niet tot zo'n grote bloei zou zijn gekomen, als betrokkene er niet ook heel veel uren in zijn vrije tijd in gestoken had. Ook is hij van 2016 tot heden vrijwilliger bij het Filmhuis Cinecentrum 31 te Heerhugowaard. Betrokkene draait bardiensten, beheert de website en draagt bij aan de digitale nieuwsbrief.

Mevrouw M.H. Wolkers-Lucke (69 jaar)


Onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw Wolkers-Lucke was peuterleider (1985-2010) bij en voorzitter (1995-2004) van de peuterspeelzaal De Ukkehut te Heerhugowaard. Van 2001 tot heden is zij activiteitenbegeleider bij de woonzorgcentra Hugo-Oord en Hugo-Waard, onderdeel van De Pieter Raat Stichting te Heerhugowaard. Daarnaast is zij vanaf 2000 tot heden wijkcoördinator en lid van het kerkkoor, dat optreedt bij o.a. andere kerken en woonzorgcentra. Vanaf 2001 is zij bloemencoördinator. En Van 2013 tot heden vrijwilliger bij Stichting Noordender Ontmoetingen en Contacten, onderdeel van de Heilig Hart Van Jezus Parochie. Betrokkene verricht voorkomende werkzaamheden tijdens bijeenkomsten.

De heer A.J. de Boer (84 jaar)


Onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer De Boer is van 1998 tot op heden vrijwilliger bij De Pieter Raat Stichting (zorg en diensten voor senioren op het gebied van wonen, zorg en welzijn). Hij fietst met mensen op de duofiets, bedenkt routes hiervoor en neemt filmpjes op tijdens fietstochten voor de mensen die niet meer mee kunnen op de duofiets. Jaarlijks (tot in 2019) was hij Sinterklaas en Kerstman bij locatie de Raatstede. Ook helpt hij bij evenementen door het jaar heen (o.a. de evenementen die georganiseerd worden door de stichting Gouden Dagen), waaronder concerten, "mannenuitjes", de campingdagen (waarop er op een lokale camping tenten worden opgebouwd voor senioren) en uitstapjes naar Sail waar hij ondersteuning/begeleiding bood.

De heer P.C.N. de Nijs (69 jaar)


Onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer De Nijs is van 2005 tot heden bestuurslid van de Kolfvereniging 'Gezellig Samenzijn'. Hij hielp tevens mee met het organiseren van activiteiten en was gastheer tijdens alles Kolfavonden in Café De Schelvis. Van 2008 tot heden is hij secretaris van de Stichting Toerisme Promotie Langedijk. Hij is de grondlegger van het toeristisch platform en hij was o.a. nauw betrokken bij het ontstaan van de Broekervaart. Daarnaast is de heer De Nijs ondersteuner van diverse culturele en muzikale projecten van de Stichting Culturele Staten. Betrokkene begeleidt artiesten en barvrijwilliger. Hij is van 2012 tot heden bestuurslid van de Horeca Stichting Langedijk. Ook is hij vanaf 2017 tot op heden vrijwilliger bij de Solex verhuur van Sievert Horeca Verhuur / Solex Verhuur Langedijk. Hij is gids voor groepen die een Solex huren. Voorts is de heer De Nijs adviseur en penningmeester (2018-heden) van de Koninklijk Horeca Nederland, afdeling Heerhugowaard. Hij adviseert en ondersteunt het bestuur en de leden van de afdeling van Koninklijk Horeca Nederland Heerhugowaard/Langedijk. Vanaf 2019 is hij vrijwilliger bij het Museum BroekerVeiling. Betrokkene assisteert bij de bootverhuur, horeca en voorkomende werkzaamheden. En is hij vanaf 2019 algemeen bestuurslid van de Stichting STOPhersentumoren. Hij organiseert o.a. de hersentumor informatiedagen en het evenement Walk4Brains.