SINT PANCRAS - Op woensdag 29 september opende wethouder Ad Jongenelen officieel de nieuwe brug in het Daalmeerpad in Sint Pancras. De afgelopen jaren is hard gewerkt aan het realiseren van een doorvaarbare brug in het Daalmeerpad. Dit heeft kunnen plaatsvinden met betrokkenheid van en/of in nauwe samenwerking met veel partijen waaronder de naaste bewoners.


Wij zijn trots op het behaalde resultaat van de combinatie van een vernieuwd fietspad en fietsstraat en de brug. Hiermee is een volgend knelpunt van de vaarroute in de Groene Loper opgelost in Sint Pancras. De brug is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Recreatieschap Geestmerambacht en de Provincie Noord-Holland.

Het Daalmeerpad is van oorsprong het voetpad tussen Koedijk en Sint Pancras dat dwars door het Rijk der 1000 Eilanden liep. De verkaveling in de jaren ‘70 en de Alkmaarse nieuwbouwwijk “de Daalmeer” betekende het eind van het karakteristieke pad met de zeven bruggetjes. Tegenwoordig loopt het pad dwars door de bebouwing van de Daalmeer en is het een belangrijke fietsverbinding tussen Langedijk en Alkmaar. De oorspronkelijke route is samen met de landschappelijke kaart terug te vinden in de leuningen van de brug.

Doorvaarbaarheid verbeteren

De nieuwe brug in het Daalmeerpad maakt onderdeel uit van ‘Langedijk ontwikkelt met water’. Dit project heeft als doel het water en de oevers duurzaam in te richten en te gebruiken zodat Langedijk zich verder ontwikkelt als aantrekkelijke woon-, verblijf- en vestigingsplaats voor inwoners, bezoekers en ondernemers. Om een verbinding te maken van de Vroonermeerplas naar het Twuyvermeer aan de noordzijde van Sint Pancras, is in 2019 al brug De Helt in de Helling aangelegd. De aanleg van de brug Daalmeerpad is de volgende stap in het vergroten van de doorvaarbaarheid. Met de openstelling van de brug ontstaat een prachtige vaarroute richting het Twuyvermeer. De gemeente werkt ook aan een verbinding tussen Sint Pancras en Broek op Langedijk, zowel via het kanaal Omval-Kolhorn als binnendoor, om de doorvaarbaarheid verder te verbeteren.

Fietsstraat

Dagelijks maken zowel schoolgaande jeugd als recreatieve fietsers gebruik van het Daalmeerpad. De fietsstraat tussen de Benedenweg en de brug in Sint Pancras is vernieuwd en fietsvriendelijk ingericht om de verkeersveiligheid te vergoten. Het uitgangspunt van de fietsstraat is dat auto’s van bewoners te gast zijn op de brug.