LANGEDIJK - Het college van Langedijk vraagt de gemeenteraad aanvullend krediet om een Integraal Kindcentrum (IKC) te kunnen realiseren aan de Sperwer in Sint Pancras. In de nieuwe accommodatie worden zowel de leerlingen van de Paus Johannes school als van De Phoenix ondergebracht. Ook de Kinderopvang Langedijk, die nu gevestigd is aan de Kastanjelaan, verhuist naar de nieuwe accommodatie. De gemeentelijke panden aan de Kastanjelaan en het huidige pand van De Phoenix worden gesloopt. Op deze locatie komt woningbouw welke de nieuwbouw van het IKC voor een deel zal financieren.

Het nieuwe gebouw bestaat uit twee lagen en zal bijna energieneutraal (volgens de BENG-norm) worden gerealiseerd. Deze komt op de plek van de huidige Paus Johannes school waarbij alleen de gymzaal behouden blijft. De planning is om begin 2022 te starten met de bouw. Voor het schooljaar 2023-2024 moet het schoolgebouw in gebruik genomen worden.

Voor de woningbouw op de locatie van De Phoenix is, in lijn met het kernenbeleid, samen met omwonenden een plan gemaakt wat past binnen de financiële kaders van de gemeente. Het plan is vorige week gepresenteerd aan omwonenden en kan rekenen op een ruim draagvlak onder hen.

De opbrengsten van de woningbouw op de Kastanjelaan en op de huidige locatie van De Phoenix worden ingezet om een deel van de kosten voor de nieuwe school te dekken. Ook zal het schoolbestuur een financiële bijdrage leveren aan de nieuwe school.