OUDKARSPEL - Namens de gemeente heeft wethouder Gerard Rep op woensdag 21 september de koop-/realisatieovereenkomsten getekend voor de realisatie van 28 woningen aan de Voorburggracht/Lourens Bogtmanstraat. Hiermee is de volgende stap gezet in de ontwikkeling van de locatie in Oudkarspel.

In februari 2021 is het stedenbouwkundigplan vastgesteld door de gemeenteraad van voormalig gemeente Langedijk. De afgelopen periode zijn er gesprekken geweest met en tussen Zeeman Vastgoed en Woonstichting Langedijk met als doel om concrete afspraken te maken over de verkoop, verdere samenwerking, ontwikkeling en realisatie van het project. Afspraken in de vorm van één koop- en twee koop-/realisatieovereenkomsten zijn het resultaat.

30 woningen
Buro Ursem heeft in samenwerking met de omgeving het stedenbouwkundigplan gemaakt. Het plan gaat uit van 30 woningen, waarvan 11 sociale huurwoningen, 17 koopwoningen en 2 vrije kavels. De vrije kavels worden door de gemeente verkocht en maken geen onderdeel uit van deze overeenkomsten.

De woningen zijn geschikt voor ouderen. De koopwoningen komen rondom een groen hof waar het appartementengebouw met de huurwoningen ligt.

Traject
Binnenkort start de bestemmingsplanprocedure. Vanaf januari 2023 worden de bestaande panden op de locatie gesloopt. Ook vindt de verkoop van de koopwoningen door Zeeman Vastgoed in 2023 plaats. De twee vrije kavels worden medio 2024 verkocht.