LANGEDIJK - Gemeente Langedijk werkt al langere tijd aan het verkeers- en vervoerbeleid in Langedijk. Onderdeel van het Verkeer en Vervoerplan is het project ‘Verlenging van De Punt’. De nieuwe weg verbetert de algehele doorstroming en ontsluiting van Langedijk-Zuid. Het college van Langedijk heeft op dinsdag 22 juni ingestemd met het voorlopig ontwerp dat gemaakt is door ingenieursbureau Sweco.

Door De Punt te verlengen ontstaat een duurzame en veilige gebiedsontsluitingsweg voor auto’s en fietsverkeer tussen De Punt en de Nauertogt. Ook realiseert de verlenging een verbeterde bereikbaarheid van bedrijventerrein Zuiderdel en Sint Pancras. Door een snellere en kortere route naar de N245 wordt de route tussen de Nauertogt en de Westelijke Randweg en de rotonde bij Winkelcentrum Broekerveiling ontlast.

Openbare informatiebijeenkomst Het voorlopig ontwerp wordt gepresenteerd tijdens een openbare digitale informatiebijeenkomst op 29 juni vanaf 17.30 uur. Ondernemers, winkeliers en andere geïnteresseerden zijn uitgenodigd om deel te nemen. De bijeenkomst vindt online plaats in de vorm van een inloop, aanmelden kan via s.appelman@gemeentelangedijk.nl.

Bestemmingsplan en vervolg Inmiddels is ook de bestemmingsprocedure gestart. Het ontwerp bestemmingsplan is onlangs ter visie gelegd. Naar verwachting neemt de gemeenteraad in november van dit jaar een besluit over het bestemmingsplan. Begin 2022 zal dan de voorbereiding starten voor de uitvoering. De weg wordt dan in 2023 aangelegd.