LANGEDIJK - Het Langedijker college is onlangs akkoord gegaan met het plan van aanpak voor de gebiedsvisie voor de Oostrand van Noord- en Zuid-Scharwoude. Met het plan van aanpak wordt een stap gezet om de Oostrand te transformeren tot ‘Gouden Rand’, een duurzaam en aantrekkelijk woon-, werk-, natuur- en recreatiegebied voor inwoners, bezoekers en ondernemers.

De Oostrand beslaat ongeveer 48 hectare en omvat het gebied tussen de Oostelijke Randweg en het Kanaal Alkmaar-Kolhorn en de Langebalkweg in het zuiden en Provinciale weg in het noorden. Een groot deel van het gebied bestaat uit gemeentelijke gronden. Ook zijn er verschillende andere grondeigenaren. Het gebied bestaat uit kernrandfuncties (begraafplaats, moskee, kinderboerderij et cetera), bedrijventerrein de Wuyver, waterplassen en agrarisch gebied.

Het plan van aanpak
Uitgangspunt van het plan van aanpak is om de functies wonen, werken, recreëren en natuurontwikkeling verder te onderzoeken. Uit onderzoek van onderzoeksbureau Companen komt naar voren dat de komende tien jaar grote behoefte is aan woningen in Langedijk. De Oostrand ligt grotendeels binnenstedelijk. Het ligt dan ook voor de hand om op deze locatie de mogelijkheden voor woningbouw te onderzoeken in samenhang met bestaande en nieuwe functies in het gebied. Met het ontwikkelen van de Oostrand draagt de gemeente bij aan regionale en provinciale doelstellingen zoals die er zijn voor wonen en economie.

Participatie
Gemeente Langedijk wil samen met grondeigenaren, inwoners, gebruikers, organisaties en andere belanghebbenden werken aan de ontwikkeling van het gebied. De eerst fase zal bestaan uit gesprekken met de stakeholders. Die starten naar verwachting na de zomer.

Proces
De transformatie van de Oostrand kent veel uitdagingen. De vele eigenaren en functies en drie verschillende waterpeilen in het gebied maken dat het ontwikkelen van de Oostrand een zorgvuldige voorbereiding vraagt. De eerste stap om te komen tot een transformatie is het opstellen van een integrale gebiedsvisie. In deze gebiedsvisie worden de verschillende aspecten in samenhang onderzocht en krijgen bestaande en nieuwe functies een plek. De gebiedsvisie is de basis voor het daarna op te stellen bestemmingsplan en stedenbouwkundig plan.