LANGEDIJK - Omwonenden van SV Vrone hebben op 17 september 2021 tijdens een ontwerpsessie plannen gemaakt voor de sportvelden en woningbouw op de locatie van de vereniging aan de Boeterslaan in Sint Pancras. Het college heeft op dinsdag 26 oktober besloten haar oorspronkelijke plannen los te laten en de gemeenteraad een nieuwe variant voor te leggen naar aanleiding van de participatie met omwonenden. Deze nieuwe variant van het college komt tegemoet aan het door de bewoners gemaakte plan en aan de kaders die de gemeenteraad heeft gesteld.

Plan deelnemers ontwerpsessie
In de plannen van omwonenden is er geen ruimte voor woningbouw aan de Boeterslaan. Aan de noordzijde, Vinkenlaan, kan woningbouw komen, zolang die niet hoger is dan de omliggende bebouwing. Onderaan dit bericht vindt u daarvan de verbeelding.

Het ontwerp van de omwonenden past, mede door een kleiner deel woningbouw en een daardoor lagere grondopbrengst, niet binnen de kaders die de gemeenteraad heeft meegegeven voor de participatie. Ook heeft de gemeenteraad aangegeven dat de aan te leggen parkeerplekken voor Vrone openbaar worden, zodat deze benut kunnen worden voor de Geist en het zwembad en uitgesproken dat deze gerealiseerd worden nabij de hoek Vinkenlaan – Destreelaan.

Variant college
"De variant die het college de raad nu voorlegt komt tegemoet aan de kaders van de gemeenteraad en doet naar mening van het college ook recht aan de participatie en het tot stand gekomen plan van deelnemers van de ontwerpsessie," zegt wethouder Nieuwenhuizen. In deze variant worden zes (dat waren er in eerdere plannen negen) vrije kavels aan de Boeterslaan gerealiseerd en ca. acht stuks komen aan de noordzijde van het Vrone complex. In dit plan is bovendien rekening gehouden met het uitgangspunt van de gemeenteraad om het parkeren te realiseren nabij de hoek Vinkenlaan – Destreelaan.

Het college heeft het kader van 30% sociale woningbouw laten vervallen en heeft er voor gekozen het tekort op de exploitatie zo klein mogelijk te houden. Dit door vrije kavels te realiseren en tegemoet te komen aan de wens van omwonenden om geen appartementengebouw op te nemen in het plan. Onderaan dit bericht vindt u een verbeelding van het plan van het college.

Het voorstel wordt naar verwachting op 2 november 2021 besproken in het forum en op 16 november 2021 in de gemeenteraad.