DIJK EN WAARD - Met het 'Start Dijk en Waard Fonds' konden alle inwoners, ondernemers, bedrijven, verenigingen, stichtingen en andere organisaties afgelopen najaar subsidie aanvragen voor hun ideeën voor activiteiten voor een feestelijke start van Dijk en Waard in 2022. Er zijn maar liefst 34 ideeën ingediend, waarvan er 31 in aanmerking komen voor subsidie. Met het vooruitzicht van meer versoepelingen en mogelijkheden kunnen de inwoners van Dijk en Waard zich dus verheugen op een feestelijk en verbindend startjaar van hun nieuwe gemeente.

Alle mogelijke ideeën voor activiteiten waren welkom; de belangrijkste voorwaarde was dat de activiteit bedoeld en toegankelijk is voor inwoners uit zowel het oorspronkelijke Langedijk als Heerhugowaard. Onder andere de ideeën voor de aanleg van een pumptrack, een Koningsdag voor senioren, beachwaterpolo avonden en een popweekend komen in aanmerking voor subsidie.

Subsidie uitgekeerd naar rato

Door het grote succes van het 'Start Dijk en Waard Fonds' is er in totaal meer subsidie aangevraagd (214.000 euro) dan er in de subsidiepot zit (150.000 euro). Dat betekent dat wij de subsidie naar rato uitkeren. Ieder idee dat recht heeft op subsidie krijgt 70% van het aangevraagde bedrag gesubsidieerd.

Activiteiten in 2021

Afgelopen zomer was het mogelijk om subsidie aan te vragen voor een idee voor een activiteit in 2021. Ook toen was het fonds een groot succes: er zijn toen 35 ideeën ingediend waarvan er 30 recht hadden op subsidie. Inwoners hebben onder andere kunnen genieten van een street art festival, een bakwedstrijd, een streekmarkt en diverse sportieve activiteiten.

Data activiteiten 2022

Op dit moment zijn nog geen data van activiteiten bekend. Zodra dit wel het geval is, komt dit te staan op www.opwegnaardijkenwaard.nl. Wil je dat jouw activiteit op onze kalender komt? Neem dan contact met ons op via startdijkenwaard@dijkenwaard.nl.