DIJK EN WAARD - Door de groei van het aantal elektrische auto’s in Nederland stijgt ook de behoefte aan laadpunten. Dijk en Waard kent al een flink aantal openbare laadpunten. Om sneller te kunnen handelen bij de verwachte toename van verzoeken om een laadpaal te plaatsen heeft de gemeente 280 locaties aangewezen waar de komende vijf jaar een laadpaal geplaatst kan worden.


Deze openbare laadpalen zijn bedoeld voor elektrische auto’s die niet op privéterrein opgeladen kunnen worden. Nieuwsgierig of er bij u in de buurt ook een laadpaal gepland staat? U vindt de Laadkaart 2027 met alle geplande locaties voor laadpalen op de pagina oplaadpunten elektrische auto's. De plusminus 280 nieuwe punten die in het plan genoemd worden, zijn locaties waar de gemeente het wenselijk acht om een laadpaal neer te zetten om zo een zo volledige mogelijke dekking over de gemeente te krijgen. Let op: het gaat om geplande locaties, er kunnen dus nog locaties wijzigen of vervallen.

Alle locaties zijn bepaald op basis van data over de verwachte groei van het aantal elektrische auto’s. Hierbij is onder andere rekening gehouden met de al aanwezige stroomkabels in de grond, met bomen, ander groen en waar mogelijk ook met de aanwezige parkeerdruk.

Reageer op de laadkaart

Als inwoner kunt u ook uw mening over de geplande locaties geven. Wanneer u op de icoontjes van de laadpunten in de online kaart van Laadplan 2027 klikt, kunt u een reactie toevoegen aan een geplande locatie. Dit kan vanaf 18 november. Indien uw reactie vóór 31 december 2022 binnen is kijkt de gemeente of er nog iets gewijzigd kan worden voor het vaststellen van de definitieve plankaart.

Zolang er nog geen laadpaal is, blijven de parkeerplaatsen voor iedereen beschikbaar. Pas na een aanvraag van een inwoner wordt een laadpaal geplaatst en worden twee parkeervakken gereserveerd voor uitsluitend het opladen van elektrische voertuigen. De definitieve locaties worden vastgesteld met een verkeersbesluit, zodra iemand voor die betreffende locatie een aanvraag heeft ingediend die goedgekeurd is.

Heeft u nog vragen over het Laadplan 2027? Stel deze dan via laadpalen@dijkenwaard.nl