DIJK EN WAARD - De Oostrand van Noord- en Zuid-Scharwoude verandert de komende jaren in een duurzaam en goed bereikbaar woon-, werk-, natuur- en recreatiegebied. Een gebied van zo'n 40 hectare waar ruimte is voor circa 580 woningen en waar de gemeente kan voldoen aan de enorme vraag daaraan. Een woonwijk gesitueerd in een, groene en waterrijke woonomgeving, die uitnodigt om te wandelen, fietsen en voor ontmoeting.


In de nieuwe woonwijk blijft ruimte voor de huidige functies gelegen aan de Potjesdam, zoals het tuincentrum, de moskee, de kinderboerderij, de hondenschool, de tennisbanen en de volkstuinen. Doorgaande wandel- en fietsroutes verbinden deze en nieuwe voorzieningen in de toekomstige wijk. Bij nieuwe voorzieningen wordt gedacht aan een huisartsenpost en mogelijk een nieuwe basisschool.

Ook is in het plan een doorgaande vaarroute opgenomen. Zo wordt de bevaarbare route - in het kader van Langedijk Ontwikkelt met Water - vergroot en ontstaat meer levendigheid in dit deel van de gemeente.

Participatiebijeenkomsten
In nauwe samenspraak met ondernemers, bewoners, verenigingen, omwonenden, eigenaren, belangstellenden en anderen (zoals: woningcorporatie, hoogheemraadschap en provincie) is het Ontwikkelplan Oostrand Noord- en Zuid-Scharwoude opgesteld. Tijdens participatiebijeenkomsten werden de plannen gepresenteerd en werd ruimte geboden voor op- en aanmerkingen. Het Ontwikkelplan is de basis voor de intentieovereenkomst en verdere samenwerking bij de gebiedsontwikkeling.

Vervolg
Op dit moment wordt gewerkt aan de uitwerking van het Ontwikkelplan naar een Stedenbouwkundig Masterplan. Naar verwachting in het tweede kwartaal van 2024 wordt met belanghebbenden gesproken over het concept Stedenbouwkundig Masterplan.

Intentieovereenkomst
Dinsdag 12 december hebben wethouder Nils Langedijk namens de gemeente Dijk en Waard, Jerry Breg namens De Vastgoed Meester BV en Rinus van Mourik namens Oostrand Park BV een overeenkomst ondertekend om samen te werken aan verdere concretisering van de plannen.