SINT PANCRAS - Vrijdag 21 juni hebben wethouder Fred Ruiten namens de gemeente Dijk en Waard, Guido Scholtens (Scholtens Projecten) en Janne van Excel (USP Vastgoed) namens Vronermeerweg Ontwikkeling BV een anterieure overeenkomst ondertekend voor de verdere samenwerking van de ontwikkeling van het voormalig tuincentrum in Sint Pancras. Het terrein van het tuincentrum zal onder de naam VronerEiland de komende jaren veranderen in een duurzaam en goed bereikbare woonwijk, welke is gesitueerd in een groene en waterrijke omgeving.

30% van de woningen in deze wijk worden gerealiseerd in het sociale segment. Hiermee speelt de gemeente Dijk en Waard in op de grote behoefte aan betaalbare woningen in de regio.

Participatie

Op 27 juni kunnen omwonenden en geïnteresseerden tussen 17:00 en 20:00 langskomen op de locatie. Tijdens deze inloopavond worden de eerste ruimtelijke plannen gepresenteerd.

Geïnteresseerd in een woning?

Geïnteresseerden kunnen zich via de projectwebsite www.wonen-sintpancras.nl aanmelden. Via de website wordt u op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen rondom het project.

Vervolg

Op dit moment wordt gewerkt aan de uitwerking van het plan naar een Stedenbouwkundig Masterplan ter voorbereiding op de Omgevingsplanprocedure, waarbij het mogelijk wordt gemaakt om op deze locatie een woonwijk te kunnen realiseren.