LANGEDIJK - In het vaarseizoen van 2021 heeft voormalig gemeente Langedijk een verplichte bootregistratie ingesteld voor pleziervaartuigen die varen op de wateren binnen het woongebied Rijk der Duizend Eilanden en de Noorderplas. Bij het instellen van de bootregistratie is afgesproken deze na het vaarseizoen 2022 te evalueren. De gemeente wil met een vragenlijst graag van inwoners weten wat hun ervaringen met de bootregistratie tot nu toe zijn.

De gedachte van de bootregistratieproef is dat een zichtbaar registratienummer positief gedrag op het water kan stimuleren. Booteigenaren die overlast veroorzaken zijn door het registratienummer eenvoudiger te achterhalen en te bereiken. Hierdoor kan het gesprek aangegaan worden met overtreders en bij het op heterdaad constateren van een overtreding kan dan gehandhaafd worden. De bootregistratie geeft ook informatie over het aantal boten in de gemeente, de kenmerken daarvan en de wijze van stalling. Met deze informatie wil de gemeente het gebruik van het water nog plezieriger en veiliger maken voor iedereen.

Doe mee aan het onderzoek
Bij het instellen van de verplichte bootregistratie is afgesproken na het vaarseizoen 2022 te evalueren of de bootregistratie daadwerkelijk bijdraagt aan de handhaving op- en het voorkomen van ongewenst gedrag op het water. Met de vragenlijst wil gemeente Dijk en Waard weten wat uw ervaringen zijn met de bootregistratie tot nu toe. De uitkomsten van het onderzoek worden meegenomen in de evaluatie en het advies over het wel of niet doorzetten van de bootregistratie aan het gemeentebestuur.

U kunt de vragenlijst vinden op www.dijkenwaard.nl/varen. Op deze pagina vindt u ook meer informatie over de pilot bootregistratie en de vaarregels.