HEERHUGOWAARD - De gemeente wil, in samenwerking met de ontwikkelende partij BPD, van het gebied De Scheg een aantrekkelijke en toekomstbestendige woonlocatie maken. Op dit moment werkt de gemeente aan het bestemmingsplan voor dit gebied.


Het voorontwerp-bestemmingsplan De Scheg is inmiddels in procedure gegaan. Dit plan heeft betrekking op de bouw van 3 woongebouwen met maximaal 345 woningen op het terrein tussen de spoorlijn en de provinciale weg N242, ten zuiden van de Zuidtangent.

De gemeente en BPD houden op woensdag 26 oktober aanstaande een inloopbijeenkomst over het voorontwerp bestemmingsplan in de trouwzaal van het gemeentehuis, Parelhof 1, Heerhugowaard. Deze bijeenkomst duurt van 19.30 tot 20.30 uur.

Deskundigen van de gemeente en van BPD zijn aanwezig om het voorontwerp bestemmingsplan toe te lichten en eventuele vragen te beantwoorden.

U kunt zelf bepalen wanneer u de inloopbijeenkomst bezoekt. Bent u op woensdag 26 oktober verhinderd, maar wilt u wel met ons in gesprek? Dan horen wij dat uiteraard ook graag. Of heeft u naar aanleiding van dit bericht nog vragen? Stuur dan een mailbericht naar westpoortdescheg@dijkenwaard.nl.

Stand van zaken

Bij de start van het woningbouwproject in 2021 is aan inwoners gevraagd om mee te denken over de invulling van Westpoort-De Scheg, om samen en tot een toekomstperspectief te komen. Inwoners konden deelnemen aan een online toekomstgesprek en/of reageren via een online vragenlijst. De resultaten hiervan zijn verwerkt in een kansenkaart.

Mede op basis van deze kansenkaart zijn verschillende opties voor de bouwlocatie nader onderzocht. Een aantal ‘toekomstbeelden’ uit de kansenkaart is in het project opgenomen, zoals betaalbaar wonen in een groene omgeving, woningen met tuin, woon-werkwoningen, ruimte voor voorzieningen, aandacht voor het verkeersnetwerk en het realiseren van geluidsweringen.

De gemeente heeft vorig jaar voor Westpoort-De Scheg een subsidieaanvraag van 4,6 miljoen euro ingediend in het kader van de Regeling Woningbouwimpuls. Deze subsidie is eind 2021 goedgekeurd. Door deze subsidie kan het realiseren van circa 750 woningen, 1.000 vierkante meter commerciële ruimte en de benodigde infrastructuur en voorzieningen versneld starten.

Het voorontwerp bestemmingsplan De Scheg ligt vanaf 8 oktober 6 weken ter inzage. Iedereen kan op het plan reageren. Naar verwachting kan in 2024 een begin worden gemaakt met de woningbouw in De Scheg. Het voorontwerp-bestemmingsplan is ook digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Als u bij plannaam ‘De Scheg‘ invult, dan wordt u direct naar het plan geleid.