DIJK EN WAARD - Burgemeester Maarten Poorter reikte woensdag 26 april namens de Koning aan elf inwoners van Dijk en Waard een Koninklijke Onderscheiding uit. Negen van hen worden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Twee worden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.


De gedecoreerden zijn:

De heer S. Munniksma

Onderscheiding: Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Munniksma is vrijwilliger bij Vogelvereniging Huygen Fauna. Hij was de trekkende kracht achter de tentoonstellingen (1971 – 2002) en is voorzitter (2016 – heden). Sinds 1994 is hij vrijwilliger en voorzitter bij Philatelistenvereniging Heerhugowaard e.o. Hij was actief als vrijwilliger bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. Hij was voorzitter van het district Noord-Holland (2002 – 2007). Hij was commissaris van het hoofdbestuur (2007 – 2019). En hij was verantwoordelijk voor de portefeuille van de Nederlandse Kampioenschappen en voor het vraagprogramma en de opsommingstabellen van vogels. Verder was hij de hoofdorganisator van de grootste show in Nederland. Sinds 2010 tot heden is de heer Munniksma penningmeester van de Confédération Ornithologique Mondial Nederland.

De heer drs. ing. R. Stricker

Onderscheiding: Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Stricker was diaken (1993-1998), voorzitter van de diaconie (1993-2001) en voorzitter van het college van kerkrentmeesters (2001-2003) van de Hervormde Gemeente in Heerhugowaard. Hij was voorzitter (2000 – 2010) van de Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker in Nieuwegein, thans Vereniging Kinderkanker Nederland. Betrokkene ondersteunde diverse projecten, zoals het Koesterkind en de KanjerKetting. Van 2010 tot 2013 was hij bestuurslid en daarna penningmeester van het Nationaal Kinderoncologisch Centrum. Hij was lid van de raad van commissarissen van het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht (2013 – 2021). Ook was betrokkene lid van de audit- en bouwcommissie. Van 2014 – 2022 was hij lid van de raad van toezicht van de Stichting Bibliotheekservice Passend Lezen in Den Haag. En van 2015 - 2020 penningmeester van Stichting Biblionef Nederland in Den Haag. De heer Stricker is sinds 2022 tot heden penningmeester van de Vereniging Oud Hoogovens Medewerker in Heemskerk.

Mevrouw J.M. Bakkum

Onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw Bakkum was vrijwilliger (1954-1958) bij de lokale rooms-katholieke parochie. Betrokkene ondersteunde de schoonmaak en de voorbereidingen voor de Heilige Mis. Van 1959 tot 1964 was zij vrijwilliger bij Scouting Heerhugowaard als hoofdleider van de speltak welpen/kabouter en organisator van activiteiten. Ze was vrijwilliger bij de Universiteit van Amsterdam (1966 – 1970). Hier was ze gastouder en ving studenten op die geen woonruimte konden vinden. Mevrouw Bakkum was vrijwilliger (1970-1978) bij en is medeoprichter van het Wijkcentrum De Laagte in Amstelveen. Ze was vrijwilliger (1980-1986) bij Waard75. Van 2003 tot 2017 was ze vrijwilliger bij De Pieter Raat Stichting als gastvrouw en activiteitenbegeleider. Ze was vrijwilliger bij Junior Chamber International (2015-2018) als verkeersregelaar bij de jaarlijkse City Run. Van 2015 tot heden is mevrouw Bakkum vrijwilliger bij de KBO, afdeling Heerhugowaard Centrum. Ze bezorgt het verenigingsblad en ondersteunt activiteiten zoals de ouderensoos in De Kink.

De heer W.A.M. Verkooijen

Onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Verkooijen is vrijwilliger bij en vicevoorzitter (2000-2001 en 2020-2021) en bestuurslid (2002-2016) van voetbalvereniging Reiger Boys in Heerhugowaard. Hij was onder andere assistent en grensrechter, scheidsrechter jeugd, kantinemedewerker en lid van de jubileumcommissie, kascommissie en nieuwbouwcommissie. Daarnaast zet hij zich in voor het onderhoud en materiaal als lid van de werkgroep Materialen, Onderhoud en Terrein en is nauw betrokken geweest bij de oprichting van het kledingfonds. Tevens is hij inzetbaar voor diverse hand-en-spandiensten en is altijd te vinden op het terrein om te helpen.

Mevrouw J. Hofkes-Hagen

Onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw Hofkes-Hagen is sinds 1968 vrijwilliger bij honk- en softbalvereniging The Herons in Heerhugowaard. Ze was voorzitter en fungeert al decennia als beheerder van het clubhuis en was jarenlang voorzitter van de clubhuiscommissie. Zij organiseert de activiteiten, zoals feestavonden, jubilea, jeugdfeesten en toernooien en fungeert als vrijwilligerscoördinator. Als voorzitter bracht zij de (financiële) stabiliteit terug in de vereniging. Tevens is zij sinds 2002 betrokken bij de Noord-Holland School. Zij ontvangt de spelers en hun ouders en zorgt ervoor dat er wekelijks getraind kan worden op het terrein. Ook organiseert zij sinds 2005 het jaarlijkse Noord-Hollands Honk- en Softbal Jeugdkamp, waarbij zij de kantine beheert en verantwoordelijk is voor de catering.

De heer P.H. Hofkes

Onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Hofkes is sinds 1968 vrijwilliger bij honk- en softbalvereniging The Herons in Heerhugowaard. Hij was jarenlang coach en trainer van diverse teams, waaronder het succesvolle eerste herenteam dat in de hoogste klasse speelde. Hij leidde de technische commissie en leverde een grote bijdrage aan het jeugd- en opleidingsbeleid. Al vijftig jaar draagt hij zorg voor het onderhoud en de faciliteiten rondom de accommodatie. Hij keurt de velden en maakt deze speelklaar. Hij beheert alle materialen en werkt wekelijks aan het onderhoud van het clubhuis en de velden. Hij draait veel bardiensten. Tevens is hij sinds 2002 betrokken bij de Noord-Holland School. Hij draagt wekelijks zorg voor de materialen en werpmachines en bouwt de slagtunnel in de zaal mede op. Sinds 2005 organiseert hij mede het Noord-Hollands Honk- en Softbal Jeugdkamp. Hij is verantwoordelijk voor het veldbeheer en het materiaal en bouwt de tenten op en breekt ze na afloop weer af.

De heer N.J.M. Karsten

Onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Karsten was vrijwilliger (1965 - 1990) bij de rooms-katholieke parochie Heilige Dionysius in Heerhugowaard. Hij was vrijwilliger bij de Oecumenische Raad in Heerhugowaard (1976 – 1989). Ook was hij vrijwilliger bij de onderwijsinstelling r.-k. Don Bosco Mavo als lid en voorzitter van de medezeggenschapsraad (1985-1991) en later voorzitter van de oudercommissie (1987-1991). In deze laatste hoedanigheid was hij tevens medeorganisator van (buitenschoolse) activiteiten (1985-1991). 1992 – 1994: Medeoprichter en bestuurslid van Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Heerhugowaard. Van 1994 tot 1997 was hij bestuurslid en vicevoorzitter van het Han Fortman College Heerhugowaard. Hij was vrijwilliger bij de evenementenorganisatie 'Le Champion Sportevenementen' (1995 – 2017). Sinds 2004 tot heden is hij secretaris van het Katholiek Gemengd koor St. Caecilia in Heerhugowaard. Ook was hij vrijwilliger van de Samenwerkende Ouderenbonden Heerhugowaard (2004 – 2009). Van 2005 tot 2015 was hij bestuurslid van Adviesgroep Ouderen Huisvesting. De heer Karsten is medeoprichter, bestuurslid en penningmeester van ouderenorganisatie KBO 't Kruis in Heerhugowaard (2005 – heden). In 2012 was hij oprichter, penningmeester en coördinator van verenigingsblad De Nestor en verzorgde de verspreiding. Als bestuurslid was hij onder andere verantwoordelijk voor de implementatie van de samenwerking met de lokale afdeling van de PCOB.

De heer N.A. Quant

Onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Quant was bestuurslid van de Stichting Paardrijden gehandicapten 't Ros Beyaert in 't Veld (1995 – 2010). Betrokkene wierf sponsoren. Van 2003 tot heden is hij bestuurslid van de voetbalvereniging S.V. Vrone in Sint Pancras. Betrokkene is/was voorzitter van diverse commissies, zoals de kantinecommissie (tot 2021) en de Koningsdagcommissie. Tevens begeleidde hij diverse verbouwingen en was hij coach. Voorts verzorgt hij de horeca bij de Zuurkool Cup. De heer Quant was vrijwilliger bij Stichting Philadelphiazorg in Sint Pancras (2015 – 2020) voor mensen met een beperking. Hij ondersteunde bij de organisatie van de jaarlijkse boottocht en organiseerde de jaarlijkse barbecue.

De heer A.J. Elsinga

Onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Elsinga is vrijwilliger bij en penningmeester (1999-2019) van voetbalvereniging Reiger Boys in Heerhugowaard. Betrokkene is verantwoordelijk voor de kantineadministratie en is tot op heden de administrateur van de vereniging.

De heer C.E. Wever

Onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Wever was van 1988 tot 2000 voorzitter van de collectantengroep van de Sint-Josephkerk in Alkmaar. Hij was vrijwilliger bij en secretaris (2006-2015) en voorzitter (2017-heden) van KBO Langedijk. Daarnaast verzorgt betrokkene de ledenadministratie en is hij onder andere (mede)organisator van activiteiten.

Mevrouw E. Kramer

Onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw Kramer was vrijwilliger bij het Dr. Manjoeroplantsoen in Broek op Langedijk (1994-2021). Zij werd omschreven als sociale waakvrouw en engel. Zij deed boodschappen voor bewoners die hiertoe niet in staat waren, verzorgde licht huishoudelijke werkzaamheden en stond bewoners bij in woord en daad. Ze was van 1994 – 2021 vrijwilliger bij de Christelijke Gereformeerde Kerk in Broek op Langedijk. Betrokkene verspreide het wekelijkse mededelingenblad, het maandelijkse gemeenteblad en verzorgde het samenstellen van beide. Daarnaast is zij bezoekdame van ouderen en hulpbehoevenden. Voorts ondersteunt zij bij het koffieschenken na de morgendiensten.