DIJK EN WAARD - De gemeente wil van Kanaalpark Dijk en Waard een uniek landschapspark maken. Als onderdeel van deze ambitie heeft het college van burgemeester en wethouders op dinsdag 11 juni het Kunst- en Cultuurprogramma Kanaalpark 2025-2030 vastgesteld. Met dit programma wil de gemeente de aantrekkingskracht van het park vergroten.

Kunst en cultuur verrijken de samenleving, geven mensen aanleiding om elkaar te ontmoeten en leveren een bijdrage aan de bekendheid van het park. Burgemeester en Wethouders stelden in 2023 het Programmaplan Kanaalpark Dijk en Waard vast. Dit plan maakt duidelijk hoe Kanaalpark Dijk en Waard kan doorgroeien naar een landschapspark van formaat. Het kunst- en cultuurprogramma vloeit voort uit het programmaplan.

Hart

Het Kanaalpark is een aaneengesloten park rondom het kanaal Alkmaar Omval-Kolhorn, tussen de fietsbrug de Krul en de spoorbrug Bolbrug. Het kanaal vormde lang de grens tussen de voormalige gemeenten Langedijk en Heerhugowaard, maar ligt nu in het hart van Dijk en Waard.

De Drijf-In Bios in september 2023 was het eerste succesvolle experiment om te komen tot een vast kunst- en cultuurprogramma voor het park. De openluchtbioscoop met de muziekfilm 'Mamma Mia' toonde aan dat Kanaalpark zich bij uitstek leent voor nieuwe culturele activiteiten op en om het water en dat de Drijf-In Bios voor herhaling vatbaar is.

Zomer van Kanaalpark

Onder de titel 'Zomer van Kanaalpark' vinden deze zomer drie bijzondere evenementen plaats. Kijk voor het programma op www.ontdekdijkenwaard.nl/zomervankanaalpark.

De verwachting is dat culturele waarden zoals beeldende kunst, vormgeving, theater, muziek, maar ook sport, spel en horeca, de aantrekkingskracht van Kanaalpark aanzienlijk versterken. Het nieuwe Kanaalpark wordt voor inwoners en bezoekers dé plek om op adem te komen. Een plek van ontmoeting in het hart van de gemeente.

Het volledige kunst- en cultuurprogramma is te vinden op www.dijkenwaard.nl/kanaalpark.