LANGEDIJK - Op 1 januari vormen Langedijk en Heerhugowaard samen de nieuwe gemeente Dijk en Waard. Op dinsdag 21 december komt de gemeenteraad van Langedijk voor het laatst bijeen. Deze laatste raadsvergadering zal in het teken staan van afscheid. De raadsleden en het college nemen afscheid van elkaar, afscheid als bestuurders van gemeente Langedijk en daarmee indirect ook van alle inwoners. Ook wordt een aantal Langedijkers onderscheiden. Vijf inwoners ontvangen een Penning van Verdienste en twee raadsleden een Koninklijke onderscheiding.


Koninklijke onderscheiding
Twee raadsleden worden geëerd met een Koninklijke onderscheiding. Het gaat om de volgende personen: Hans de Graaf (VVD) en Wim Nugteren (ChristenUnie).

Penning van Verdienste
De Penning van Verdienste is een gemeentelijke onderscheiding voor mensen die op uitzonderlijke wijze bijdragen aan een betere samenleving en daarmee een inspiratiebron zijn voor anderen. Met het toekennen van deze onderscheiding spreekt het college van burgemeester en wethouders, namens de gemeente, waardering uit voor genoemde personen en bedankt hen voor hun inzet voor de Langedijker samenleving. De volgende personen ontvangen de onderscheiding:


De heer T. Horseling - zilver
De heer Horseling is een bekend gezicht in de gemeente Langedijk. Hij is horeca-ondernemer en bij velen bekend als gastheer van restaurant De Burg. Hij organiseert vrijwillig ieder jaar de Langedijker run om geld in te zamelen voor goede doelen. De Langedijker run is met elkaar, voor anderen. Hiermee draagt de heer Horseling bij aan een gedachtengoed in Langedijk welke tegenwicht biedt aan individualisme, maar ruimte biedt aan gemeenschapszin en saamhorigheid. Door verbinding te leggen in de samenwerking met Stichting Kinderopvang Langedijk doen er jaarlijks 300 kinderen mee aan de Kidsrun.

De heer B. Wansink - zilver
De Langedijker dorpsdichter streeft ernaar om poëzie dichter bij de mensen te brengen, de Langedijkers 'een poëtische spiegel van opvallende gebeurtenissen, ontwikkelingen en herinneringen' voor te houden om aan te zetten tot nadenken over wat er in de omgeving gebeurt. De heer Wansink schrijft dichtbundels voor onder andere het goede doel, zoals voor Save the Children en het dementieproject van Wonen Plus Welzijn. Hij is journalist/columnist voor het Langedijker Nieuwsblad en een verdienstelijk tekenaar.

Mevrouw M.J. Neesen - zilver
Mevrouw Neesen zet zich in voor allerlei organisaties als vrijwilliger. Zij organiseert de events Lief Langedijk Concert, Verhalen Halen en Kunstroute Langedijk. Zij beheert de website Lief Langedijk en is initiatiefnemer van Stichting Lief Langedijk. De stichting ondersteunt maatschappelijke doelen in Langedijk onder andere op het gebied van welzijn, onderwijs, cultuur, jeugdzorg en religie.


De heer P.C.N. de Nijs - zilver
De heer de Nijs is een bijzonder actieve vrijwilliger in de gemeente Langedijk. Hij is secretaris van Kolfvereniging 'Gezellig Samenzijn' en Stichting Toerisme Promotie Langedijk, bestuurder bij Horeca Stichting Langedijk, bestuurslid, adviseur en penningmeester bij afdeling Koninklijke Horeca Nederland Heerhugowaard, bestuurslid bij STOPhersentumoren en vrijwilliger bij Solex begeleiding en Museum BroekerVeiling.

De heer M. El Fakiri – goud
De heer El Fakiri is initiatiefnemer van de Vereniging Islamitische Cultuur Langedijk, een vereniging die mensen bij elkaar brengt. Ook is hij secretaris van vijftig moskeeën in Noord-Holland en initiatiefnemer van de Buurtvaders in Amsterdam en Langedijk en omgeving. Als vertegenwoordiger van de Raad van Moskeeën Noord-Holland nam hij in februari 2021 de heldenspeld in ontvangst van de burgemeester van Amsterdam. Deze ontving hij voor zijn snelle actie om met man en macht de rellen, die na het ingaan van de avondklok ontstonden, in Slotermeer te voorkomen. Organisaties weten de moskee te vinden als plek om de doelgroep te betrekken. Zo worden er met enige regelmaat, zolang de coronamaatregelen dat toelaten, informatiebijeenkomsten georganiseerd over verschillende relevante onderwerpen, zoals over gezondheid (bijvoorbeeld in samenwerking met Stichting Alzheimer).

Programma laatste raadsvergadering
Vanwege de coronamaatregelen is een groots afscheid niet mogelijk, maar vindt het afscheid in afgeslankte vorm plaats. De raadsvergadering vindt fysiek plaats, zonder publiek en burgerraadsleden. Geïnteresseerden kunnen de vergadering live volgen via bestuur.gemeentelangedijk.nl. Hier is de vergadering later ook terug te kijken.


Het programma ziet er als volgt uit:

20.00 uur: Opening
20.00 – 20.30 uur: Uitreiking onderscheidingen
20.30 – 22.00 uur: Raadsvergadering, afscheid van raadsleden
22.00 – 23.00 uur: Sluiting en afsluitende borrel