DIJK EN WAARD - Netbeheerder Liander breidt, in samenwerking met drie gerenommeerde aannemers, de capaciteit drastisch uit. De grootschalige werkzaamheden voor een toekomstbestendig elektriciteitsnet zijn op maandag 29 april ook in de regio Alkmaar officieel van start gegaan. Aannemer Visser & Smit Hanab voert het werk uit.

Noord-Holland Noord is volop in ontwikkeling. Het aantal inwoners en bedrijven groeit. En daarmee stijgt de vraag naar stroom. Daarom zit de regio inmiddels vol in een grootse verbouwing van het elektriciteitsnet. Naast de bouw van nieuwe elektriciteitsstations en verdubbeling van het aantal elektriciteitsruimtes in dorpen en steden, wordt ook volop gewerkt aan de verbindingen tussen al deze stations met nieuwe kabels.

Startmoment

Op maandag 29 april is gestart met de werkzaamheden in de regio Alkmaar op bedrijventerrein Zandhorst in Heerhugowaard (gemeente Dijk en Waard). Het officiële startmoment is met een symbolische eerste schop in de grond verricht door Ester Leibbrand (wethouder gemeente Dijk en Waard), Willeke van Dam (directeur Grote Werkpakketten bij Liander), Ruben van Loon (regiomanager Liander) en Geert Hendriks (directeur van aannemer Visser & Smit Hanab Distributie).

De uitbreiding van het elektriciteitsnet op bedrijventerrein Zandhorst in Heerhugowaard bestaat uit de aanleg van ruim 2 kilometer aan kabels (2.102 meter middenspanningskabel en 168 meter laagspanningskabel), en het plaatsen van een nieuwe elektriciteitsruimte in de Voltastraat. Daarmee kan woningbouw worden aangesloten op het elektriciteitsnet.

Vernieuwing hard nodig

Wethouder Leibbrand is blij met de start van de werkzaamheden: "Willen we in de toekomst gebruik blijven maken van het elektriciteitsnet voor bijvoorbeeld het laden van de auto, elektrisch koken, duurzaam verwarmen en zonnepanelen, dan is een vernieuwing en uitbreiding van de elektrische infrastructuur hard nodig. Op vier plekken in Dijk en Waard gaat Liander tot 2026 voor ons aan de slag. Dit zorgt tijdelijk voor enige overlast, maar we weten waar we het voor doen."

"Mooi om te zien dat we nu hier ook echt buiten gaan starten en samenwerken aan toekomstbestendig elektriciteitsnet in deze regio", aldus Ruben van Loon. "Deze symbolische 'schop in de grond' laat goed zien hoe we onze opdracht voor elkaar krijgen. Namelijk door op een andere manier samen te werken, en meerjarige contracten af te sluiten met onze aannemers," vult Willeke van Dam, directeur Grote Werkpakketten bij Liander, aan. Geert Hendriks, directeur van aannemer Visser & Smit Hanab Distributie voegt toe: "Samen realiseren wij de energietransitie."

Netuitbreidingsprogramma Helix

Met het programma Netuitbreiding Helix werkt Liander aan het versterken van het elektriciteitsnet in Noord-Holland Noord. Dit programma richt zich op het middenspanningsnet in het deel van de provincie boven het Noordzeekanaal, met uitzondering van Texel. Helix beslaat drie regio's: Waterland en Zaanstreek (gebied 1, i.s.m. Van Gelder), Alkmaar (gebied 2, i.s.m. Visser & Smit Hanab) en Kop van Noord-Holland en West-Friesland (gebied 3, i.s.m. A. Hak).In totaal worden voor deze uitbreidingen van het elektriciteitsnet de komende zes tot twaalf jaar ruim 2.000 kilometer aan kabels gelegd en circa 360 elektriciteitshuisjes gebouwd of vervangen. Deze elektriciteitsruimtes worden verdeeld over het gehele gebied. De kabels (10kV en 20kV) worden geplaatst om het elektriciteitsnet aan elkaar te verbinden. De elektriciteitsruimtes worden tussen de kabels in geplaatst om het elektriciteitsnet te versterken.

Liander trekt minimaal 750 miljoen euro uit om binnen het Programma Helix het middenspanningsnet in de regio Noord-Holland Noord aan te pakken. In andere regio's van Liander zijn vergelijkbare grote netuitbreidingsprogramma's gestart. Meer informatie is te vinden op de pagina van Helix, de pagina over de regio Alkmaar en in de Liander BouwApp.