HEERHUGOWAARD/LANGEDIJK - Op 1 januari 2022 is de gemeente Dijk en Waard een feit, en dat vieren we. Hoe, daar mag iedereen over meedenken. Alle inwoners, bedrijven, verenigingen, stichtingen en andere organisaties uit de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard zijn opnieuw welkom om ideeën in te dienen voor een feestelijke activiteit om de start van de nieuwe fusiegemeente te vieren.

Alle sportieve, culturele en sociale ideeën worden verwelkomd. Te denken valt bijvoorbeeld aan een gezamenlijk toernooi, een dansfeest, een ontmoetingsbankje of een korenlint. De belangrijkste voorwaarden zijn dat de activiteit bedoeld is en toegankelijk is voor alle toekomstige inwoners van Dijk en Waard en dat de activiteit zorgt voor meer sociale verbinding.


Hoogte subsidie
De hoogte van de subsidie hangt af van het aantal deelnemers dat mee kan doen aan de activiteit. Voor een activiteit met maximaal 20 deelnemers wordt een subsidie van maximaal 1.000 euro verstrekt, voor een activiteit voor 21 tot 50 deelnemers maximaal 2.500 euro, voor een activiteit voor 51 tot 100 deelnemers maximaal 5.000 euro en voor een activiteit voor 100 deelnemers of meer wordt een subsidie van maximaal 10.000 euro verstrekt. Als het totaal aangevraagde subsidiebedrag groter is dan het bedrag dat in het fonds zit, wordt de subsidie naar rato uitgekeerd.


Activiteiten in 2021
Eerder dit jaar was het mogelijk om ideeën in te dienen voor een activiteit in 2021. Er zijn toen 35 inzendingen binnengekomen, waarvan er 30 recht hadden op subsidie. De ideeën waren zeer uiteenlopend en boden elk wat wils: van levende standbeelden tot een podiumtoer en van een bakwedstrijd tot een fietstocht. Op www.samenwerkendijkenwaard.nl vindt u een overzicht van alle ideeën die in 2021 voor subsidie in aanmerking kwamen.

Aanvraag indienen
Iedereen is van harte uitgenodigd een idee in te dienen en subsidie aan te vragen. De aanvraag moet uiterlijk 25 november 2021 binnen zijn. Aanvragers ontvangen voor het einde van het jaar een bericht van de gemeente of de subsidie wordt toegekend. De aanvraag kan ingediend worden op www.samenwerkendijkenwaard.nl. Op deze website staan ook alle voorwaarden waaraan het plan moet voldoen.