NOORD-SCHARWOUDE - Maandag 6 november nam een aantal basisschoolleerlingen en - leerkrachten officieel afscheid van het schoolgebouw van de Mariaschool in Noord-Scharwoude. Dit gebouw aan de Tulpenstraat staat al geruime tijd leeg en wordt nu gesloopt om plaats te maken voor het nieuwe IKOC Noord-Scharwoude.


Het IKOC zal bestaan uit een gebouw met vijftig zorgwoningen met ondersteunende voorzieningen voor Horizon Zorgcentrum, en een integraal kindcentrum voor 200 basisschoolleerlingen, dagopvang en buitenschoolse opvang. Met de ontwikkeling van dit project wordt voor IKC Waterrijk, nu nog gevestigd aan de Schoolstraat in Noord-Scharwoude, een modern, duurzaam en toekomstbestendig gebouw gerealiseerd. En met de realisatie van de vijftig zorgwoningen wordt tegemoet gekomen aan een grote behoefte aan dit soort woningen. Dit zal de doorstroming op de woningmarkt bevorderen.

Het gebouw wordt circulair gesloopt. Dat wil zeggen dat de herbruikbare delen een nieuwe bestemming krijgen, waaronder de bakstenen, de kunststof kozijnen en een aantal hardhouten onderdelen.

Projectleider Hugo de Boer van de gemeente Dijk en Waard was aanwezig bij het sloopmoment, samen met een aantal werknemers van het sloopbedrijf GP Groot.

Eerste steen

Een bijzondere rol was weggelegd voor José Ursem-Kuilboer, dochter van de eerste steenlegger van de Mariakleuterschool, de heer P.S. Kuilboer. Hij was bij de bouw penningmeester van het R.K schoolbestuur. De eerste steen wordt bij de sloop bewaard, evenals het kunstwerk aan de muur. De steen krijgt weer een plek in het nieuwe gebouw, het kunstwerk zal overgebracht worden naar Waterrijk, de school waarin de Mariaschool is opgegaan.

Mooie herinneringen

Zowel de leerlingen en leerkrachten als José Ursem-Kuilboer bewaren mooie herinneringen aan de school. Alhoewel de eerste steen in 1978 gelegd is, wist José zich nog exact te herinneren hoe feestelijk die dag was verlopen en hoe spannend het voor de kinderen was gemaakt, doordat de school had bedacht dat de officiële steen gestolen was, net voor de steenlegging. Gelukkig kwam de politie toentertijd met luide sirenes het schoolplein oprijden, om de steen - net op tijd - aan de heer P.S. Kuilboer te overhandigen voor het plaatsen in de muur van de nieuwe school. Zij vertelde voorts, dat ze heel blij is dat de steen op deze manier bewaard gaat worden en een nieuwe plek gaat krijgen, wederom een plek waar onderwijs een grote rol speelt. Dat zou haar vader, die in 2012 overleed, veel plezier gedaan hebben.