BROEK OP LANGEDIJK - Het college van Langedijk heeft op 21 juli ingestemd met het principeverzoek tot woningbouw op het voormalige Rodeoterrein in Broek op Langedijk. Het gaat om het gebied tussen de wijk Broekrijk, de Wup, het Oudekerkpad en het Mandepad. Het college vindt woningbouw op deze locatie passend in de omgeving. Bovendien biedt het grote kansen voor de verbetering van de doorvaarbaarheid.

Ontwikkelaar Vink Bouw B.V. en de gemeente Langedijk tekenden een overeenkomst om nieuwbouw mogelijk te maken. Het door Vink Bouw ingediende schetsplan gaat uit van 84 woningen, zowel appartementen als rijwoningen, allen aan doorvaarbaar water. Wethouder Ad Jongenelen: “Dit is een uniek stukje Broek op Langedijk en een enorme en zichtbare verbetering van de entree van het dorp en de omgeving. De schets die er ligt voldoet aan de grote diverse vraag aan woningen. Bovendien biedt deze ontwikkeling kansen voor de doorvaarbaarheid van Langedijk.”

Doorvaarbaarheid
Het Mandepad vormt nu een knelpunt op de vaarroute tussen Museum BroekerVeiling en Sint Pancras. Het plan is om het water op termijn door te trekken richting Papenhorn en Dijk. De ontwikkelaar heeft extra geld toegezegd om de doorvaarbaarheid mogelijk te maken. In het schetsplan wordt het Mandepad doorgetrokken naar rotonde De Punt via een brug. De kruising Mandepad-Westelijke Randweg vervalt en dit zorgt voor een veiligere verkeersafwikkeling. Ook zijn er mogelijkheden om de Wup aan twee kanten te kunnen ontsluiten.

Samen met omwonenden
Op het terrein, dat 10.790 m2 groot is, staan nu nog opstallen, overgebleven van de voormalige fietsfabriek Rodeo en het huidige autoschade bedrijf Van der Pas. De opstallen van de voormalige fietsenfabriek worden nu verhuurd voor diverse doeleinden. Deze opstallen maken plaats voor wonen, groen, water, wegen en bruggen. Ontwikkelaar Vink Bouw B.V. staat aan de lat om samen met de omwonenden invulling te geven aan het nieuwbouwplan. Dit zal komend najaar gaan starten. Naar verwachting gaat de bouw in 2022 van start.