DIJK EN WAARD - Op 12 en 18 april en 10 mei zijn er drie nieuwe participatiebijeenkomsten over het nieuwe parkeerbeleid in gemeente Dijk en Waard. Het Stadshart/Stationsgebied komt woensdag 12 april aan bod. Op dinsdag 18 april wordt gesproken over parkeren in Sint-Pancras, Koedijk, Broek op Langedijk, Zuid-Scharwoude, Noord-Scharwoude en Oudkarspel. Woensdag 10 mei richt de participatiesessie zich op de woonwijken en het overig stedelijk gebied van Heerhugowaard.

In februari en maart zijn al ervaringen en wensen van inwoners en ondernemers over het parkeren opgehaald. Hierbij werden onder meer zorgen over de beschikbaarheid van parkeerplaatsen en verkeersveiligheid geuit en wensen voor een fijne woonomgeving uitgesproken. De gemeente is aan de slag gegaan met de opgehaalde informatie en heeft diverse mogelijke scenario’s met oplossingen uitgewerkt. Deze scenario’s worden op de genoemde data voorgelegd aan bewoners en ondernemers. Per deelgebied zullen deze scenario’s op interactieve wijze worden besproken.

De participatiesessie Stadshart/Stationsgebied vindt woensdag 12 april plaats in het gemeentehuis aan Parelhof 1 in Heerhugowaard. De tweede sessie over Sint-Pancras, Koedijk, Broek op Langedijk, Zuid-Scharwoude, Noord-Scharwoude en Oudkarspel wordt op dinsdag 18 april verzorgd in Museum BroekerVeiling aan Museumweg 2 in Broek op Langedijk. Het parkeren in de woonwijken en overig stedelijk gebied van Heerhugowaard wordt belicht op woensdag 10 mei in Ontmoetingscentrum De Brink in Middenweg 168 in Heerhugowaard.

Aanmelden

Alle bijeenkomsten zijn van 19.00 tot 21.00 uur, inloop vanaf 18.30 uur. Voor deelname aan een of meerdere sessies over het parkeerbeleid is aanmelding gewenst. Geef in de aanmelding aan om welke sessie(s) het gaat. U kunt u tot twee dagen voor de gewenste sessie aanmelden via parkeren@dijkenwaard.nl.