NOORD-ZUID SCHARWOUDE - Met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden hebben de gemeente en bureau INBO tijdens verschillende bijeenkomsten en gesprekken gewerkt aan een ontwikkelplan voor de Oostrand in Noord- en Zuid-Scharwoude. Op woensdag 22 maart wordt het plan gepresenteerd tijdens een inloopbijeenkomst tussen 17.00 en 20.00 uur in de binnentuin van Buitenzorg, Dokter Wilminkstraat 143, 1722 XR Zuid-Scharwoude.

Tijdens de inloopbijeenkomst is gelegenheid om het ontwikkelplan te bekijken en vragen te stellen. Na deze bijeenkomst nemen het college en de raad een besluit over het ontwikkelplan.

Het plan
INBO stelt een aantal belangrijke ingrepen voor om er voor te zorgen dat bewoners, ondernemers en bezoekers zich prettig en thuis gaan voelen in de Oostrand.

Belangrijke aanjager voor de Oostrand is het wonen. Er is een grote behoefte aan woningen en de Oostrand heeft de ruimte en kwaliteit om aan een deel van deze behoefte te voldoen. Extra woningen in de Oostrand dragen bij aan de leefbaarheid en levendigheid. Zij geven een impuls aan de verenigingen en voorzieningen. In de opzet van het plan versterkt de woningbouw de ruimtelijke samenhang en oriëntatie in de Oostrand.

Extra woningen leveren ook een financiële bijdrage aan de grote kwaliteitsimpulsen in de Oostrand, zoals de aanleg van water- en bevaarbare routes, extra groen en biodiversiteit en het verbeteren van de bereikbaarheid voor wandelaars en fietsers.

Vervolg
Het ontwikkelplan geeft op hoofdlijnen een beeld van de toekomst. Vervolgstap is om dit verder te concretiseren, zowel voor de gehele Oostrand als voor de verschillende deelgebieden met ieder hun eigen kenmerken en kansen. De eerste vervolgstap, na dit toekomstbeeld en goedkeuring door college en raad, is een ruimtelijke, programmatische en financiële optimalisatie om daarna een stedenbouwkundig plan te maken. Het stedenbouwkundig plan laat zien waar de woningen exact komen, hoe de waterwegen gaan lopen, waar extra groen precies komt, hoe er geparkeerd kan worden en hoe bijvoorbeeld het Doesenpad door de Oostrand loopt. Dit stedenbouwkundig plan wordt opnieuw besproken met omwonenden, eigenaren, ondernemers en andere belanghebbenden. Naar verwachting is dat begin 2024.