DIJK EN WAARD - Op dinsdag 12 maart besloot de raad tijdens de raadsvergadering over: het integraal huisvestingsplan onderwijs en ruimte voor binnensport, nota grondbeleid en strategische aankoop Bovenweg.


Integraal huisvestingsplan onderwijs en ruimte voor binnensport

De gemeente groet. In het huisvestingsplan onderwijs en ruimte voor binnensport staat wat er nodig is aan uitbreiding en vernieuwing van onderwijsgebouwen en ruimtes voor binnensport. De ruimtes worden zowel door scholen als sportverenigingen gebruikt. De raad heeft de documenten vastgesteld. En zo ook het college de opdracht gegeven met schoolbesturen en binnensportverenigingen plannen te maken en dit aan de raad voor te leggen.

Nota grondbeleid

De raad heeft de nota grondbeleid vastgesteld. Grondbeleid helpt de gemeente om beleid, visie en ambities over wonen, economie, bereikbaarheid, leefbaarheid, energietransitie en duurzaamheid waar te maken. Er is gekozen voor dynamisch grondbeleid en bij elke situatie te kijken welke houding en rol vanuit de gemeente past. De raad heeft het college ook toestemming gegeven om strategische aankopen te doen tot 2,5 miljoen euro.

Strategische aankoop Bovenweg

De raad heeft geld beschikbaar gesteld voor een stuk grond aan de Bovenweg 74. Door de aankoop verstevigt de gemeente de grondpositie rond basisschool Het Baken.

Meer informatie

Bekijk de vergadering terug, ook met ondertiteling, via bestuur.dijkenwaard.nl