HEERHUGOWAARD - Gemeente Dijk en Waard werkt onder leiding van bureau SITE Urban Development samen met initiatiefnemers en maatschappelijke instellingen aan een toekomstperspectief voor de nieuwe woon- en werklocatie De Frans. Gesprekken met onder andere vastgoedeigenaren, bewoners, ondernemers en organisaties hebben veel nieuwe inzichten en ideeën opgeleverd.


“We hebben de afgelopen tijd veel informatie uitgewisseld over de vernieuwing en herinrichting van het gebied”, constateert Cynthia Kootker, projectleider van De Frans namens gemeente Dijk en Waard. “Het is een boeiend proces waarin veel stakeholders meedenken en meepraten over het toekomstbestendig maken van De Frans.”

De resultaten worden verwerkt in een gebiedsvisie en een ontwikkelstrategie voor een toekomstbestendige De Frans.

Gebiedsvisie (wat?) en ontwikkelstrategie (hoe?)

De gebiedsvisie moet antwoord geven op de vraag hoe het gebied er uiteindelijk uit komt te zien. De ontwikkelstrategie geeft antwoord op hoe dat wordt gerealiseerd. Beide documenten worden later dit jaar behandeld door het college van burgemeester en wethouders en daarna ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.

De gemeente hecht er waarde aan dat het plan voor de transformatie van De Frans samen met betrokkenen wordt ontwikkeld. Het is een complexe gebiedsontwikkeling die stap voor stap wordt uitgewerkt. Pas tijdens het proces wordt duidelijk welke uitkomsten en resultaten kunnen worden bereikt. We houden er rekening mee dat we onderweg ervaringen op doen waarvan we leren. De transformatie van De Frans noemen we daarom een Proeftuin.

Functies meer verbinden

Projectleider Cynthia Kootker: “De betrokkenheid bij De Frans is groot. We hebben ontdekt dat De Frans een zeer dynamisch gebied is met verschillende kwaliteiten. Er is een veelvoud van maatschappelijke en creatieve functies aanwezig. Deze kleuren het gebied in positieve zin. Door deze functies meer met elkaar te verbinden kunnen de gebouwde omgeving en de openbare ruimte een kwaliteitsimpuls krijgen.”

Gebiedsontwikkelaar Martine Vledder: “Kernwaarden voor Proeftuin De Frans zijn: verbindend, gastvrij en dynamisch. Deze waarden vormen de dragers van het gebiedsconcept de Fitte Frans.”

“In de Fitte Frans zijn ondernemers, bewoners en maatschappelijke instellingen sterk met elkaar verbonden. Een veelheid aan generaties leven samen en leren van elkaar. Er wordt gezorgd voor elkaar, zorgbehoevenden en nieuwkomers. Wij vertalen dit in ‘De Fitte Frans; een leven lang leren, lang leren leven!’ De diverse functies van De Fitte Frans bevinden zich langs de centraal gelegen Lifeline, een werkelijke levensader waar bewoners, ondernemers bezoekers en gebruikers elkaar ontmoeten.”