DIJK EN WAARD - Het Stationsgebied Dijk en Waard is een gebied in ontwikkeling. Tijdens de startfase worden de Zuidtangent, de Industriestaat en de Gildestraat opnieuw ingericht en komt er een spooronderdoorgang voor auto’s, fietsers en voetgangers. Gemeente Dijk en Waard en spoorwegbeheerder ProRail hebben met de omgevingsvergunning voorbereidingen getroffen voor de aanleg van de spooronderdoorgang. Het college van B&W legt nu het complete kostenplaatje voor Stationsgebied Fase 1 voor aan de gemeenteraad. Na besluitvorming in november kan het aanbestedingstraject starten.


Voor de aanbesteding van de spoorwegonderdoorgang wordt de raad gevraagd financiële reserveringen van 3,3 miljoen euro uit de ‘Nota bovenwijkse voorzieningen’ beschikbaar te stellen. Eerder was er al een bedrag beschikbaar gesteld. Om de recente prijsstijgingen en risico’s af te dekken wordt er daarnaast nog 4,9 miljoen euro uitgetrokken voor extra kapitaalslasten. Dit wordt tot 80 jaar na aanleg van de spoortunnel gedekt uit de gemeentelijke exploitatie.

In totaal is voorafgaand aan de aanbestedingen 38,1 miljoen euro nodig voor de herinrichting van de openbare ruimte en de spooronderdoorgang. Een deel hiervan wordt gedekt vanuit subsidies van Provincie Noord-Holland (5,7 miljoen euro), het Rijk (3,6 miljoen euro) en de Europese Unie (1,6 miljoen euro).

Veiliger, leefbaarder en bereikbaarder

In 2017 heeft de toenmalige gemeenteraad van Heerhugowaard al besloten dat er een spooronderdoorgang moest komen. In 2020 is in samenwerking met bewoners, ondernemers en belangenorganisaties een Masterplan gemaakt, waarin ook naar voren kwam dat andere knelpunten, kruispunten en verkeerssituaties aandacht vroegen.
Om van het Stationsgebied een veilige, leefbare en bereikbare woonwijk te kunnen maken, is ook de herinrichting van de Zuidtangent, Industriestraat en Gildestraat benodigd. Met de gemeentelijke keuze om de Zuidtangent toekomstbestendig te maken, groeide ook de particuliere interesse om te investeren in het Stationsgebied.
Diverse projectontwikkelaars bouwen hier de komende jaren aan woningen, naast zorg- en welzijnsinstellingen. Met de herinrichting van de Zuidtangent wil de gemeente dus niet alleen de spooroverweg omzetten naar een spooronderdoorgang, maar ook de openbare ruimte zo inrichten dat toekomstige woningen en voorzieningen mogelijk worden. Een gebied waarin het prettig is om te verblijven.

Waar het beste van Dijk en Waard samenkomt

De komende jaren ondergaat het Stationsgebied van Dijk en Waard een metamorfose, met aandacht voor wonen, werken, zorg, onderwijs, mobiliteit en duurzaamheid. Wethouder Nils Langedijk: “Het Stationsgebied ligt nu midden in de nieuwe gemeente. Verbetering van het gebied is hard nodig. We willen betaalbaar wonen, in een groene, prettige omgeving, maar ook klaar zijn voor de toekomst. We willen een goed bereikbaar OV-knooppunt, dat voorzien wordt van groene energie en bestand is tegen wateroverlast of droogte. Dit gebied is ook nog eens heel uniek: wonen vlakbij het treinstation met uitzicht op het cultuurhistorische Oosterdelgebied langs de provinciale weg N242. Een goede samenwerking met de provincie en ProRail is hiervoor essentieel. Het wordt een veelzijdig gebied met hoogwaardige voorzieningen. Voor de eigen inwoners en ondernemers, maar ook voor scholieren, forenzen, dagjesmensen en toeristen.
Een gebied waar het beste van Dijk en Waard samenkomt.”

Planning

De herinrichting van het Stationsgebied vindt plaats in twee fases.

  • Fase 1 betreft de aanleg van de spooronderdoorgang, de herinrichting van de Zuidtangent en de herinrichting van de Industriestraat en Gildestraat. Hier ligt nu de focus op. In november 2022 start het aanbestedingstraject. Naar verwachting start de aannemer in de zomer van 2023 met herinrichting van het deel Zuidtangent vanaf rotonde Parelhof tot Stationsplein. In 2024 wordt gestart met onder andere de spooronderdoorgang.
  • Fase 2 omvat de herinrichting van met name het gebied rondom het station. Dit wordt in de komende jaren verder uitgewerkt met de spoorpartijen en Provincie Noord-Holland, in lijn met het eerder opgestelde Masterplan Stationsgebied Dijk en Waard (2020).