DIJK EN WAARD - De Oostrand wordt een levendig woongebied met verschillende sferen waar wonen, werken en recreatie samenkomen. Stedenbouwkundig bureau Inbo heeft een ontwikkelplan voor het gebied opgesteld. Op woensdag 22 maart is er een inloopbijeenkomst waar u het ontwikkelplan kunt bekijken en vragen kunt stellen. U bent van harte welkom!


Na de grote bijeenkomsten in september vorig jaar zijn er met de verschillende partijen in het gebied gesprekken gevoerd over de toekomst van de Oostrand. Mede op basis hiervan is het ontwikkelplan door stedenbouwkundig bureau Inbo opgesteld. In het plan staan een aantal bijzondere ingrepen die ervoor zorgen dat gebruikers zich prettig en thuis gaan voelen in de Oostrand, zoals:

  • Het verbreden van de natuurzone langs het Kanaal Alkmaar-Kolhorn.
  • De Oostrand aan te sluiten op het bevaarbare netwerk in Langedijk.
  • Het creëren van zes deelgebieden elk met een eigen identiteit.
  • De aanleg van “het Doesenpad”. Dit is een fiets- en wandelpad dat midden door de Oostrand van noord naar zuid loopt. Het ontsluit zowel de bedrijvigheid, woongebieden als voorzieningen.
  • Een autoluwe woonwijk waar een deel van het parkeren centraal wordt opgelost.

De verslagen van de grote bijeenkomsten en de uitslag van de enquête over wonen in de Oostrand kunt u vinden op de projectpagina van de Oostrand.

Meld u aan

De inloopbijeenkomst is op woensdag 22 maart. U bent welkom om tussen 17.00 en 20.00 uur binnen te lopen in de binnentuin van Buitenzorg, Dokter Wilminkstraat 143, 1722 XR Zuid-Scharwoude. U kunt zich tot en met maandag 20 maart aanmelden voor de bijeenkomst door een mail te sturen naar deoostrandnzs@dijkenwaard.nl. Tijdens de inloopbijeenkomst heeft u gelegenheid om het ontwikkelplan te bekijken en vragen te stellen.

Vervolg

Nadat college en raad een besluit hebben genomen over het plan wordt het stapsgewijs verder uitgewerkt tot een stedenbouwkundig plan en bestemmingsplan. Dit proces duurt tot medio 2024. Tussentijds wordt u geïnformeerd en/of gevraagd mee te denken over de uitwerking.