LANGEDIJK - Namens de VVD heeft raadslid Ben Hoejenbos vragen gesteld aan het college van de gemeente Langedijk over een actueel thema: Langedijk van het Gas af. Waarom voorop lopen?

Langedijk is gestart met het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek om de woningen in Noord- en Zuid-Scharwoude van het gas af te halen en aan te sluiten op een warmtenet.

Het haalbaarheidsonderzoek wordt samen met de HVC uitgevoerd dus een positieve uitkomst valt te verwachten. Maar waarom voorop lopen? Uit soortgelijke initiatieven, in het land, blijkt dat het aanleggen van een warmtenet in bestaande wijken geen probleem is. Het verleiden van bewoners om van het gas af te gaan is dit des te meer.

Programma Aardgasloze Wijken
Zo is de gemeente Purmerend de enige van 27 gemeenten waar in het kader van het Programma Aardgasloze Wijken sinds 2018 daadwerkelijk woningen van het gasnet zijn ontkoppeld. Purmerend had zich als doel gesteld om 1.276 gebouwen van het gas te ontkoppelen. Het resultaat: 90 van 95 woningen zijn van het gas af. En omdat vijf woningen nog op het gasnetwerk aangesloten zijn, omdat bewoners niet van het gas af willen, blijft het netwerk gehandhaafd.

Bewoners worden gedwongen
De gemeente Utrecht heeft dankzij een recente aanpassing van de Crisis- en Herstelwet de mogelijkheid om inwoners te dwingen van het gas af te gaan. Want de kosten voor het handhaven van het gasnetwerk voor enkele woningen is maatschappelijk gezien onbetaalbaar. Bewoners in Utrecht worden dus eerst gedwongen om van het gas af te gaan en vervolgens gedwongen om bij een warmtenet, een monopolist energie in te kopen. “Dit past niet in de gedacht van vrije keuze en marktwerking” aldus Ben Hoejenbos

VVD Langedijk stelt vragen aan het college
Het moeizame traject om inwoners te verleiden om van het gas af te gaan en het feit dat de gemeente Utrecht nu inwoners kan dwingen dit toch te doen is voor raadslid Ben Hoejenbos aanleiding om vragen te stellen aan het college. Want waarom voert de gemeente Langedijk een haalbaarheidsonderzoek uit als al bekend is dat de resultaten van initiatieven in het land zo moeizaam verlopen. “Laten we eerst leren van anderen voordat we zelf geld en ambtelijke uren inzetten om het wiel opnieuw uit te vinden” zo beredeneert hij. Nu is het aan het college om te reageren op de gestelde vragen.