DIJK EN WAARD - Locoburgemeester Nils Langedijk reikte op zondag 20 november een Zilveren Reiger uit aan mevrouw Riet Borst-De Vries. Mevrouw Borst-De Vries ontvangt deze gemeentelijke onderscheiding voor haar jarenlange inzet voor Esdégé-Reigersdaal.

Riet Borst-De Vries doet al 40 jaar vrijwilligerswerk voor Esdégé-Reigersdaal. Ze begeleidt cliënten naar de kerk en naar werkplekken. Met het toekennen van deze onderscheiding geeft het college van Dijk en Waard, namens de samenleving en Esdégé-Reigersdaal, blijk van waardering voor de jarenlange vrijwillige inzet van mevrouw Borst-De Vries.

Ze ontvangt de onderscheiding tijdens haar 60-jarig huwelijksjubileum.