Het Christelijk Noodhulpcluster start een gezamenlijke noodhulpactie voor de slachtoffers van de aardbeving in het grensgebied van Syrië en Turkije. De christelijke organisaties Dorcas, EO Metterdaad, Tearfund, Red een Kind, Woord en Daad en ZOA slaan de handen ineen voor noodhulp in Syrië. Organisaties van het Christelijk Noodhulpcluster werken al jaren in Syrië en zijn direct begonnen met het verlenen van noodhulp.


De aardbevingen in Syrië en Turkije eisen al duizenden levens. Tienduizenden mensen zijn gewond, de ravage is enorm. Heel veel woningen zijn beschadigd. Behalve opvang is er dringend behoefte aan alle soorten noodhulp: voedsel, medicatie, schoon drinkwater, dekens en beschutting tegen de winterse weersomstandigheden.

De impact van de aardbevingen is groot, juist in Syrië. Door oorlogen is het land al jarenlang in crisis en is het gebied moeilijk toegankelijk voor hulporganisaties. Miljoenen Syriërs zijn ontheemd. Door deze ramp is hun situatie nog nijpender geworden, ziet ook ZOA-landendirecteur Marjanne van Vliet in Syrië: "De mensen hier hadden al heel hard hulp nodig. De huidige aardbevingen geven een extra, dramatische dimensie aan de situatie. En het is ook nog eens bitterkoud!"  

De omvang van de ramp is enorm. "Het is veel erger dan we eerst dachten", zegt Najla Chahda, Dorcas-landendirecteur in Syrië. "Mensen blijven buiten op de straat, in de kou. Ze zijn bang voor nieuwe aardbevingen, ze durven niet bij opvanglocaties naar binnen te gaan. In Aleppo wonen ook veel ouderen, die niet zelf weg kunnen komen uit hun huizen. Hulp is zeer dringend nodig!"

Het Christelijk Noodhulpcluster komt in actie bij grote rampen of crises. Leden van het cluster zijn al vele jaren ter plaatse in Syrië en verlenen nu noodhulp aan hen die getroffen zijn door de aardbevingen: onderdak, voedsel, water, winterhulp. Waar mogelijk gebeurt dat samen met kerken en partnerorganisaties.
Mensen die deze actie willen steunen kunnen doneren via www.christelijknoodhulpcluster.nl