De handel in wilde dieren is big business en de exploitatie van wilde dieren brengt risico’s mee voor onze gezondheid, economie, dierenwelzijn en biodiversiteit. World Animal Protection lanceert vandaag daarom een nieuwe petitie gericht aan de wereldleiders van de G20. De dierenbeschermingsorganisatie wil een permanent verbod op de commerciële handel in wilde dieren, om zowel dieren als mensen te beschermen.


Wereldwijd worden wilde dieren verhandeld alsof het producten zijn. Een gevaar voor dier, mens en planeet, met als meest recente voorbeeld de uitbraak van Covid-19. Hoewel experts waarschuwen dat het risico op nieuwe en krachtigere virusuitbraken alleen maar groter wordt en de wereldwijde handel in dieren als belangrijke risicofactor wordt geschetst, worden wilde dieren ook nu nog volop verhandeld. Zo lang bedrijven winst boven de gezondheid en het welzijn van mensen en dieren plaatsen, blijven de risico’s groot. De legale handel in de EU is jaarlijks 100 miljard euro waard en de wereldwijde illegale dieren- en plantenhandel wordt geschat op 7 tot 23 miljard USD per jaar (cijfers uit 2016).


Sanne Kuijpers, campagnemanager Wilde dieren bij World Animal Protection Nederland: ‘Dit wereldwijde probleem vraagt om een wereldwijde aanpak. Covid-19 en dieren zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De oplossing ligt dus ook in dat verband. Over de hele wereld worden dieren verhandeld alsof het producten zijn. Wilde dieren worden verwerkt in medicijnen, als huisdier gehouden, gebruikt voor entertainment, voor consumptie of als modeaccessoire. Deze absurde handel moet stoppen: wilde dieren zijn geen producten; het zijn levende wezens met gevoel.

We zien nu gezondheidsproblemen, bedrijven die omvallen en compleet wegvallend toerisme. Het zijn de ware kosten van de handel in wilde dieren. Dierenwelzijn verbeteren, betekent zorgen voor onze gezondheid en economie. We roepen daarom de G20-leiders op tot een verbod op de wereldwijde handel in wilde dieren om dier, mens en planeet te beschermen.’

Handel vindt wereldwijd plaats
Van slangen tot schubdieren en van dolfijnen tot beren: overal ter wereld worden wilde dieren onder onnatuurlijke omstandigheden in gevangenschap gehouden en uitgebuit. De dieren worden uit het wild gehaald of gefokt, getransporteerd en verhandeld. Vaak leven ze onder erbarmelijke en onhygiënische omstandigheden wat ze vatbaar maakt voor ziektes en waardoor ze meer ziektekiemen verspreiden. De wet markets in China hebben afgelopen periode logischerwijs onder een vergrootglas gelegen. Plekken waar dieren op elkaar gepropt in kooien zitten onder deze omstandigheden vormen een broeinest waar dodelijke ziekten kunnen ontstaan. Zoals we hebben gezien met Covid-19 kunnen deze ziektes vervolgens worden overgedragen op mensen.

De vraag naar wilde dieren zet onverminderd door en beperkt zich niet tot landsgrenzen of specifieke landen. Ook in Nederland worden wilde dieren verhandeld. Zo kennen we in Nederland ook nog reptielenbeurzen waar slangen, kameleons en andere soorten naast elkaar in bamibakjes worden tentoongesteld. En zijn er vogelmarkten met de meest exotische exemplaren in kooien op elkaar gestapeld. Cijfers uit 2014 lieten zien dat er in Nederland toen 0,65 miljoen reptielen (een toename van 160% ten opzichte van de 250.000 reptielen in 2010) en 3,9 miljoen zang- en siervogels werden gehouden (bron NVWA). Recentere cijfers ontbreken.

Kuijpers: ‘De wrede miljardenindustrie buit wilde dieren op industriële schaal uit. De ontwrichting is enorm en we zien nu allemaal wat dat echt kost. Deze pandemie gaat niet alleen over de handel in wilde dieren voor consumptie. Het is veel groter dan dat; het gaat over onze omgang met dieren. Over winst maken en over dieren zien als producten. Als we iets van onze huidige situatie kunnen leren, is het wel dat wilde dieren in het wild horen. En dat we met zijn allen daarvoor verantwoordelijk zijn. Deze crisis dwingt ons tot gedragsverandering: als individuen, als bedrijven en als overheden, om de levens te redden van miljoenen mensen, dieren en onze economieën.’

Sluit je aan bij de oproep aan de G20 en laat weten dat je voor een verbod op de wereldwijde handel in wilde dieren bent.