ALKMAAR - In 2019 is woningcorporatie Woonwaard begonnen met de installatie van zonnepanelen bij hun eengezinswoningen in de gemeenten Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk. Ruim een jaar later staat de teller al op 850 woningen. De woningcorporatie werkt hiervoor samen met zonnepanelenbedrijf Sungevity. Woonwaard investeert in de aanschaf van de zonnepanelen, waardoor bewoners slechts een kleine maandelijkse bijdrage hoeven te betalen. Voor de huurders van Woonwaard is dit in alle opzichten een fantastische stap: zij verlagen hun impact op het klimaat én besparen op hun energierekening.

Sungevity en Woonwaard hebben dit initiatief gestart om zonnepanelen toegankelijk te maken voor huurders, en met succes. ​Sinds augustus dit jaar zijn in Nederland ruim 1 miljoen woningen van een zonnesysteem voorzien, waarvan 200.000 huurhuizen van woningcorporaties. Dit is een belangrijke mijlpaal in de verduurzaming van de huursector, die als doel heeft om CO₂​-neutraal te zijn in 2050.

Met open armen
Steeds meer huurders maken de overstap naar duurzame energie met behulp van hun woningcorporatie. Paul Duyn, projectleider bij Woonwaard, is blij met deze positieve ontwikkeling: “De meeste van onze bewoners hebben het aanbod om zonnepanelen te nemen met open armen ontvangen. Mensen zijn zich steeds bewuster van hun impact op de aarde en willen er graag iets aan doen. Anderen doen het vooral omdat zij er veel geld mee kunnen besparen - dat is ook helemaal oké natuurlijk.” Woonwaard en Sungevity gaan het zonnepanelenproject dan ook voortzetten: “Wij gaan absoluut door! Binnen een paar jaar willen wij zoveel mogelijk mensen met huurwoningen de kans hebben geboden om zonnepanelen te nemen”. Woonwaard is sinds dit najaar ook begonnen met de installatie van zonnepanelen bij meergezinswoningen in Alkmaar en Heerhugowaard.

De huurdakrevolutie is in volle gang
Om woningcorporaties te ondersteunen in het bereiken van hun duurzaamheidsambities heeft Sungevity samen met partner INNAX de Huurdakrevolutie in het leven geroepen. Het zonnepanelenproject van Woonwaard is ​mede dankzij de Huurdakrevolutie tot stand gekomen. ​Guido Broek, verantwoordelijk voor woningcorporaties bij Sungevity, is enthousiast over de stappen die Woonwaard heeft gezet: “Woningcorporaties spelen een belangrijke rol in de energietransitie. Daarnaast is het van groot belang dat ook huurders de kans krijgen om te genieten van de vele voordelen die zonnestroom met zich meebrengt. Woonwaard laat zien dat het mogelijk is om binnen een korte tijd grote stappen te maken in de verduurzaming van woningen”. In totaal hebben de zonnepanelen van Woonwaard al 765 ton aan CO₂-uitstoot bespaard. Dat is evenveel CO₂ als vrijkomt bij 362 retourtjes van Amsterdam naar New York.