NOORD HOLLAND - De provincie Noord-Holland zet alles op alles om ervoor te zorgen dat er genoeg elektriciteit beschikbaar blijft voor nieuwe woningen, de energietransitie en economische ontwikkelingen. Samen met de netbeheerders en gemeenten zorgen we gezamenlijk voor voldoende ruimte om de nodige nieuwe leidingen en transformatorstations aan te leggen en procedures te versnellen.

Donderdag maakte energienetwerkbedrijf Alliander bekend dat het elektriciteitsnetwerk in de regio Amsterdam-Waterland en in het noordelijk deel van Noord-Holland zwaar onder druk staat en dat er problemen ontstaan om nieuwe bedrijven aan te sluiten. Dit betekent bijvoorbeeld dat in grote nieuwe woonwijken weliswaar nog wel woningen elektriciteit krijgen, maar supermarkten of scholen mogelijk niet. De provincie werkt met Alliander samen om dit te voorkomen.

Korte termijn oplossingen
Als eerste wordt een aantal knelpunten aangepakt om te voorkomen dat we zonder elektriciteit komen te zitten. In de Haarlemmermeer en Zaanstad werken we aan slimme en flexibele oplossingen om ruimte op het net te creëren. Voor de extra ondergrondse elektriciteitsleidingen tussen Beverwijk en Oterleek (gemeente Alkmaar) is met inspraak van omwonenden een zogeheten provinciaal inpassingsplan gemaakt, waardoor deze versneld kunnen worden aangelegd.

Naast deze aanpak van actuele knelpunten wordt een ontwerp gemaakt voor toekomstbestendige nieuwe energienetwerken. Het is niet voldoende om alleen het elektriciteitsnetwerk te versterken. Er moet ook worden geïnvesteerd in waterstof- en warmtenetten. Die kunnen het elektriciteitsnet ontlasten. De provincie doet een dringend beroep op het Rijk ook een rol te nemen in het versterken van het regionaal energiesysteem.

Technisch personeel opleiden
Ook het tekort aan technici speelt de aanleg van nieuwe elektriciteitsnetwerken parten. In Noord-Holland is veel kennis aanwezig over techniek en technologie. Om beter in te spelen op de snelle veranderingen op de arbeidsmarkt, zet de provincie een mbo-campus op waarbij de focus op techniek en technologie ligt. Op deze manier hoopt de provincie de vraag van werkgevers en de vaardigheden van de middelbaar opgeleide beroepsbevolking meer op elkaar te laten aansluiten.