HEERHUGOWAARD - MET zoekt maatjes voor mantelzorgers die even een steuntje in de rug nodig hebben. Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of een hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Een mantelzorger heeft best vaak het gevoel er alleen voor te staan. Een vrijwilliger die als maatje naast de mantelzorger staat, kan dan uitkomst bieden. We zoeken vrijwilligers die als zorgmaatje bereid zijn mantelzorgers te ondersteunen. Een zorgmaatje zet zich in om één keer per week een dagdeel de mantelzorger te ontlasten van de zorgtaak.


Het contact bestaat uit samen koffie drinken, een wandelingetje en praatje maken of bijvoorbeeld samen een gezelschapsspel doen. Wanneer er een wens is om er samen op uit te gaan, naar het bos, de stad, of een hobbyclub, kan dat ook. Bij maatjes staan menselijkheid en gelijkwaardigheid centraal. Het draait om persoonlijk contact.

Paula heeft een zorgmaatje: “De steun van een zorgmaatje, een onbekende, is voor mij heel waardevol. Mijn zoons en familie doen genoeg. Het is fijn dat zij op sommige momenten wat ontlast worden. En het zorgt dat ik vrijheid voel om samen met mijn maatje helemaal te doen wat ik wil.”

De bedoeling is dat de mantelzorger dankzij deze ondersteuning na verloop van tijd zelfstandig goed verder kan. Het maatje krijgt een training voor deze functie en begeleiding door een beroepskracht.

Heeft u zin in deze nieuwe uitdaging of zelf behoefte aan ondersteuning van een vrijwilliger?
Reageer via e-mail: sandra.berns@methhw.nl; of bel met Sandra Berns via 06 42544931.