LANGEDIJK - In september 2019 interviewde schrijfster Agnes de Boer de 102-jarige Marie de Wildt-Tesselaar, geboren en getogen in Kalverdijk. Kalverdijk maakte aan het begin van de 20e eeuw deel uit van het Rijk der Duizend Eilanden, oftewel de polder Geestmerambacht. In de jaren 60 en 70 vond een grootschalige ruilverkaveling plaats, wat een enorme ommekeer betekende voor het werk in de tuinbouw op het land en voor de welvaart in het gebied. Agnes de Boer interviewde nog 30 mensen over hoe zij de ruilverkaveling hebben beleefd: tuinders, veehouders, bewoners, een keurmeester, bestuurders, beleidsmakers, uitvoerders en nazaten van leden van de Plaatselijke Commissie.

De polder Geestmerambacht was een waterrijk gebied met ontelbare kleine akkers die alleen per schuit waren te bereiken. Al het werk moest met de hand gebeuren, machines konden er nauwelijks komen. De meeste boeren leidden een schamel en zwaar bestaan. Het ontbreken van riolering in de woonkernen zorgde voor een slechte hygiënische situatie en verontreiniging van het oppervlaktewater. De ruilverkaveling maakte aan deze situatie een einde. De ‘vaarpolder’ werd een ‘rijpolder’ en de tuinders die hun land afstonden, vonden werk bij Hoogovens, in de bouw of als tuinman. In ‘de verkaveling’ werden de sloten dichtgespoten, wegen aangelegd en ontstonden grote aaneengesloten stukken land. In de dorpen verdwenen de vaarten, bruggetjes en paden. Iedereen werd aangesloten op riolering en in de Huiskebuurt verrees een zuiveringsinstallatie. De welvaart nam toe, beroepen als smeden en schuitenbouwers verdwenen, de scheiding der kerken nam af, kinderen gingen in de grote stad naar school en winkeltjes verdwenen.

Aan de hand van de gesprekken ontstond een boek met persoonlijke verhalen die tekenend zijn voor de geschiedenis van de Geestmerambacht. Van varen naar rijden geeft een kijkje in het leven en werk van vóór, tijdens en na de ruilverkaveling in het Rijk der Duizend Eilanden.

Agnes de Boer woont in Grootschermer en is schrijfster van cultuur-historische verhalen in Noord-Holland en schreef eerder over het vissersdorp Oud-IJmuiden en de forten van de Stelling van Amsterdam. Voor dit boek werkte ze samen met initiatiefnemer Kees de Wildt, de zoon van Marie de Wildt-Tesselaar. Het boek wordt uitgegeven door Stichting Uitgeverij Noord-Holland en is mede gemaakt in opdracht van de Stichting Verhalen Verbinden.

Het boek kost € 24,95 en is verkrijgbaar bij de boekhandels in Alkmaar, Bergen, Schagen, de Wieringer Boekhandel en via www.uitgeverij-noord-holland.nl.