ALKMAAR - Vrijdag 24 december 2021 heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN) Esther Zijl officieel benoemd als nieuwe directeur van het ontwikkelingsbedrijf. Zij volgt per 21 maart 2022 Thijs Pennink op, omdat hij per 1 januari met pensioen gaat. In de tussenliggende periode neemt Gerrit Valk, oud-commissaris van NHN, tijdelijk de functie van directeur waar.


Esther Zijl is sinds 10 jaar directeur-bestuurder van Stichting Forte Kinderopvang en heeft vanuit deze rol een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de kinderopvang in het bijzonder en het bedrijfsleven in NH in het algemeen. Vanuit haar rol als bestuurder bij Forte Kinderopvang zorgde zij voor innovatie in de kinderopvang en zette zij in op intensieve samenwerkingsrelaties, onder andere met het onderwijs en het bedrijfsleven.

Naast deze functie vervulde zij ook andere rollen, zoals lid van de Raad van Toezicht bij het ROC Kop NH. Tevens was zij trekker van de ambitietafel Onderwijs in de regio Alkmaar en wist zij via dit platform organisaties duurzaam aan elkaar te verbinden. Van huis uit is Esther Zijl bestuurskundige. Ze heeft ervaring in zowel de gemeentepolitiek als de landelijke politiek, bij ministeries.

Over haar keuze voor Ontwikkelingsbedrijf NHN zegt Zijl: "Ik wil graag bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van Noord-Holland Noord, het is een sterke regio met enorme potentie. Organisaties en bedrijven maken de regio aantrekkelijk om te wonen, werken en leren en dragen dus bij aan welzijn voor iedereen. Ontwikkelingsbedrijf NHN is bij uitstek een organisatie die daar vol op inzet. Ik zie er erg naar uit om de ambities van het Ontwikkelingsbedrijf verder te ontwikkelen en in te zetten op ondernemerschap en innovatie."

Antje Kuilboer-Noorman, voorzitter van de Raad van Commissarissen van NHN is zeer verheugd Esther Zijl als nieuwe directeur te verwelkomen. "Met Esther halen we een verbinder in het regionale en nationale krachtenveld binnen. Ze is geaard en bekend in onze prachtige regio, heeft een uitgebreid netwerk en is een ervaren bestuurder die het beste uit haar medewerkers en organisatie wil halen. Zij zal in staat zijn het Ontwikkelingsbedrijf NHN naar een nieuwe fase te brengen."