BROEK OP LANGEDIJK - Dinsdag 5 juli, laat in de avond, heeft de raad met een ruime meerderheid ingestemd in het raadsvoorstel van het college over de structurele subsidie aan en eenmalige investering in het Museum BroekerVeiling.


Met de financiële ondersteuning kan Museum BroekerVeiling doorgroeien naar een regionaal museum waarbij het een belangrijke bijdrage levert aan de identiteit en aantrekkingskracht van de gemeente Dijk en Waard.

Het concept van het huidige museum blijft in de kern ongewijzigd. Aandacht voor de historische plek waar het veilen bij afslag is ontstaan. Met steeds meer nadruk op het belang van groente. Wel worden de exposities vernieuwd, achterstallig onderhoud wordt ingelopen en ook de dichte rondvaartboot wordt omgebouwd tot een elektrische rondvaartboot. Een noodzakelijke investering met het oog op duurzaamheid en het beperken van overlast voor omwonenden.

Er zal nog meer dan anders plek zijn voor samenwerking met de bewoners en bedrijfsleven wat zorgt voor een lokale verankering.

Dankbaar
Directie en Raad van Toezicht is erg blij met dit raadsbesluit. “We willen graag iedereen bedanken die zich heeft ingezet om dit mogelijk te maken, bewoners, college van Burgemeester en Wethouders, ambtenaren, vrijwilligers, medewerkers en vele anderen. We zullen de komende jaren bewijzen dat het geld goed wordt besteed” aldus een zeer tevreden directeur Ron Karels.

De komende week worden bezoekers aan het museum getrakteerd op een heerlijke lekkernij. Dus kom zeker even langs! (uiteraard op=op!)