GEESTMERAMBACHT/ZAANDAM - In het kader van het 'jaar van de meervleermuis' heeft Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier vier grote vleermuiskasten geplaatst op de rioolwaterzuiveringen van Geestmerambacht en Zaandam-Oost. HHNK levert hiermee een bijdrage aan het herstel van de biodiversiteit.

Vleermuizen zijn een onderdeel van die biodiversiteit. Deze nuttige dieren jagen in het donker en eten daarbij ongeveer 1.000 muggen per nacht. Ze slapen overdag. Ze leiden een, voor de mens, verborgen bestaan. Vaak verblijven ze in holten van bomen, in spouwmuren, maar ook wel in vleermuiskasten. Onder andere door de na-isolatie van gebouwen zijn veel van die verblijfplaatsen verdwenen. HHNK heeft daarom besloten vleermuizen een steuntje in de rug te geven, door verblijfplaatsen in de vorm van kasten aan te bieden.

Kraamverblijf

Vleermuizen maken door het jaar heen gebruik van verschillende typen verblijven. Het krijgen van jongen doen vrouwtjes vaak in grote groepen in de zomer. Terwijl mannetjes dan in kleine groepjes op andere plaatsen verblijven. Met grote (en kleine) kasten, zoals nu zijn geplaatst, wordt voorzien in verschillende typen verblijven, zoals een kraamverblijf of misschien wel een winterverblijf.

'Grutto van de nacht'

2023 is door de Zoogdiervereniging uitgeroepen tot het jaar van de meervleermuis. Hiermee vraagt de vereniging aandacht voor deze soort die in een zwaar negatieve trend zit. Hij wordt daarom ook wel de 'Grutto van de nacht' genoemd. Bestuurder Marjan Leijen: "Het jaar van de meervleermuis was voor HHNK de directe aanleiding om de kasten te plaatsen. Deze vleermuis is afhankelijk van groot open water en sterk verbonden met de wateren die wij beheren. Ook andere soorten vleermuizen kunnen gebruik maken van de geplaatste kasten. HHNK werkt nog verder aan initiatieven om de vleermuizen te helpen, bijvoorbeeld met verblijfplaatsen in eigen gebouwen. Het komen jaar gaan we het gebruik van de kasten door de meervleermuis en andere soorten monitoren."