NOORD-HOLLAND - Het Horizon College en het Regio College gaan fuseren. De onderwijsinstellingen bundelen hun krachten om een toekomstbestendig en gevarieerd aanbod van mbo-onderwijs te kunnen blijven aanbieden in de regio's West-Friesland, Zaanstreek-Waterland en Noord-Kennemerland. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft goedkeuring gegeven aan de fusie. Vanaf augustus 2024 gaan de twee mbo-onderwijsinstellingen samen verder onder een nieuwe naam. De nieuwe naam is later dit jaar bekend.


De uitdagingen in de regio's West-Friesland, Zaanstreek-Waterland en Noord-Kennemerland zijn divers. Dat vraagt om een onderwijsorganisatie die slagvaardig inspeelt op maatschappelijke, beroepsmatige en demografische ontwikkelingen in deze regio's. Samen kunnen het Horizon College en het Regio College meer bereiken.

Onderwijsimpuls

Uitgangspunt is om het beroepsonderwijs te innoveren en te versterken. Door de krachtenbundeling wordt een impuls gegeven aan onderwijsontwikkeling, digitalisering, flexibilisering en maatwerk. Een onderdeel van deze impuls is het aanbieden van trajecten voor een leven lang ontwikkelen (LLO) voor volwassenen.

Dringende vraag naar vakmensen

Door deze bundeling wil de nieuwe onderwijsorganisatie daadkrachtig omgaan met de dringende vraag van bedrijven en maatschappelijke organisaties in de regio naar goede vakmensen. Waarbij het mbo-onderwijs continu wordt vernieuwd met de actuele technologische ontwikkelingen die van belang zijn voor de samenleving.

Feiten en cijfers

Horizon College

12.000 studenten

1300 personeelsleden

130 mbo-opleidingen

Locaties: Alkmaar, Heerhugowaard, Hoorn en Purmerend

Regio College

5000 studenten

500 personeelsleden

95 mbo-opleidingen

Locaties: Zaandam, Koog aan de Zaan, Purmerend, Edam en Heerhugowaard.

In Purmerend delen het Horizon College en het Regio College al gezamenlijk één gebouw.

De werkgelegenheid voor het personeel blijft behouden.