NOORD-HOLLAND - De provincie Noord-Holland beheert kilometers aan bermen langs haar wegen en vaarwegen. Dat biedt kansen om de biodiversiteit in Noord-Holland te versterken.


De provincie hanteert daarom strikte richtlijnen voor het bermbeheer. De groenzones langs de provinciale infrastructuur bestaan uit meer dan 2000 hectare grond. Dit is ongeveer de oppervlakte van een middelgrote gemeente als Enkhuizen. De bermen zijn vooral bedoeld als uitwijkmogelijkheid voor automobilisten en als waterafvoer van de weg. Maar minstens zo belangrijk is de ecologische functie en waarde ervan.

Door een mix van grassen, kruiden, struiken en bomen zijn de bermen in Nederland namelijk een belangrijke leefomgeving voor insecten en vlinders. De provincie wil deze plekken behouden en waar mogelijk versterken. Immers, in veel gebieden vormen de bermen belangrijke verbindingen tussen bestaande natuur, en zijn het de laatste “vluchtheuvels” voor natuur (omdat er bijvoorbeeld in industriegebieden naast liggen).

Meer biodiversiteit
De gebiedsaannemers in de provincie Noord-Holland zorgen goed voor onder andere het beheer van de bermen en de oevers. Iedere aannemer geeft op een andere manier invulling aan het beheer en daarmee aan de biodiversiteit van de bermen en oevers. Hierdoor zien de bermen er in de provincie verschillend uit en is de biodiversiteit ook verschillend per gebied.

Om meer uniformiteit in het bermbeheer te krijgen, zijn er heldere richtlijnen voor de gebiedsaannemers opgesteld. Zo moet tijdens het onderhoud direct duidelijk zijn of er bijvoorbeeld wel of niet ingezaaid kan worden. Of op welke manier de bermen gemaaid moeten worden. Zo kunnen de bermen en oevers zich optimaal ontwikkelen, wat zorgt voor een bloeiende biodiversiteit.