NOORD-SCHARWOUDE - Corona maakte het muziekvereniging Kadans het afgelopen jaar niet gemakkelijk.

Onder leiding van dirigent Michael de Graaf bleef het enthousiaste korps van ongeveer 47 leden tussen de lockdowns door repeteren volgens de richtlijnen van de rijksoverheid. Zo konden wij in juni de bewoners van verzorgingshuis Meander bij hun 10-jarig jubileum nog verrassen met een muzikale hulde en traden we in oktober nog aan voor het Monument van Troost in de R.K. St.-Jan de Doperkerk. Andere uitvoeringen konden niet doorgaan zoals: de wandel 4-daagse, Koningsdag, diverse serenades, 4 mei dodenherdenking. Het dubbelconcert met Eensgezindheid in Egmond-Binnen op 14 november werd daags tevoren afgelast en Sinterklaas konden we op een basisschool niet verwelkomen. Wij moeten u helaas melden dat ook het Kerstconcert in de Koogerkerk van 19 december geen doorgang kan vinden en idem de muzikale omlijsting van de eredienst in de R.K. St.-Jan de Doperkerk op Tweede Kerstdag.

Repetities zijn tot het nieuwe jaar niet mogelijk. Maar de veerkracht van het enthousiaste korps is groot en wij zullen ons zeker inzetten voor Dijk en Waard in 2022. Dit onder het motto: “horen wij van u, dan hoort u van ons.” Zonder uw steun kunnen wij niet. Kijk daarom eens op onze website muziekverenigingkadans.nl. Hier ziet u hoe u een donatie kunt schenken of vaste fan-donateur kunt worden. Wilt u liever een eenmalige donatie doen? Dat kan op het volgende IBAN-rekeningnummer NL52 RABO 0326 5231 38 t.n.v. Muziekvereniging Kadans o.v.v. ‘eenmalige donatie’. Zelf meespelen? Welkom, wij helpen u graag.

Namens het bestuur en de leden van Kadans wil ik alle donateurs, oud papiervrienden, fans en alle anderen die ons steunen, danken voor hun steun in het afgelopen jaar.

Niek Moeijes, voorzitter.