NOORD-HOLLAND - Gezondheid is en blijft ons waardevolste bezit. Het is van groot belang om dit te behouden en te versterken. Daar zet het regionale samenwerkingsverband Noord-Holland Noord Gezond (NHN Gezond) zich voor in. De organisaties die verbonden zijn in NHN Gezond streven er samen met inwoners van de regio naar de gezondste regio van Nederland te worden. Nu en in de toekomst.


NHN Gezond is een samenwerkingsverband tussen zorgorganisaties, welzijn, onderwijsinstellingen, gemeenten, GGD, GGZ, zorgverzekeraars en inwoners van Noord-Holland Noord.

Gezondheid en welzijn staat voorop

Frido Kraanen, NHN Gezond, bestuurder Omring: ‘NHN Gezond zet zich in voor goede zorg in de regio terwijl we weten dat de vraag toeneemt. Maar gezondheid is namelijk méér dan zorg alleen. Daarom kiezen we voor een brede aanpak; dus naast zorg gaat het ook over welzijn, wonen en andere zaken die de gezondheid bepalen. Samen kijken we: wat hebben de inwoners van onze regio nodig om gezond te kunnen zijn? De beschikbare middelen hiervoor bundelen we en zetten we zo effectief mogelijk in. Gezondheid van de inwoners van Noord-Holland Noord staat voor ons voorop!’

Iemands gezondheid wordt bepaald door veel verschillende factoren, waaronder een gezonde samenleving. Net als in heel Nederland staan we ook in de drie regio’s van Noord-Holland-Noord, namelijk de Kop van Noord-Holland, West-Friesland en Noord-Kennemerland, voor diverse uitdagingen. De vergrijzing neemt toe, er zijn lange wachtlijsten, er is minder zorgpersoneel beschikbaar en de mentale gezondheid van de inwoners verdient aandacht.

Frido Kraanen: ‘Met die uitdagingen gaat NHN Gezond de komende jaren aan de slag. We zetten in op de beweging van zorg en ziekte naar gezondheid en gedrag, zodat wij in 2030 de gezondste regio van Nederland zijn! Wij beseffen dat dit alleen lukt als we samenwerken in de regio, met overzicht en samenhang en niet over, maar met, door en voor inwoners.’

Hans Hoek, inwonerraad NHN Gezond: ‘Inspraak vanuit inwoners is ontzettend waardevol voor het optimaliseren van gezondheid. Daarom is het belangrijk om mensen altijd goed te betrekken bij besluitvorming. Ook ik wil het als oudere in deze regio goed hebben. En daar kan ik mij dan zorgen over maken en over klagen, maar ik wil juist kijken of ik ergens inbreng kan hebben en of ik iets kan helpen veranderen. Om de gezondheid te bevorderen is samenwerken onontkoombaar is. Ga als organisatie niet voor jezelf, maar ga voor de gezondheid van de samenleving. Haal kracht uit elkaar en wissel met elkaar uit. Ik hoop dat ik daar vanuit NHN Gezond iets in kan betekenen.’

De kracht van NHN Gezond

Er zijn al veel initiatieven in de regio die proberen de gezondheid te verbeteren. Toch zit de kracht van NHN Gezond voornamelijk in de overkoepelende samenwerking over de regio’s heen. Door samen te werken en ideeën te delen, krijgt NHN Gezond slagkracht. Het wiel wordt dus niet opnieuw uitgevonden, maar NHN Gezond kijkt hoe het als vliegwiel kan fungeren om dat wat er al is, verder te brengen. Meer informatie is te vinden op de nieuwe website www.nhngezond.nl en deze video.