NOORD-KENNEMERLAND - In de week van 13 t/m 19 juni 2021 vindt de jaarlijkse collecteweek van het Rode Kruis, de grootste hulpverleningsorganisatie van Nederland, plaats. Daar waar men vorig jaar nog alleen om een digitale donatie vroeg, mag men dit jaar zowel huis-aan-huis, als digitaal collecteren.


Cees Kroon, voorzitter van het Rode Kruis, afdeling Noord-Kennemerland geeft aan waarom de inkomsten vanuit de collecte voor zijn afdeling van groot belang zijn: ‘Binnen de afdeling Noord-Kennemerland worden onze eigen vrijwilligers goed opgeleid en geven we ook veel opleidingen aan inwoners en bedrijven in onze regio. In de lessen hebben we behoefte aan een groot aantal oefen- en reanimatiepoppen en ook kinderpoppen. Deze poppen moeten jaarlijks uitgebreid worden onderhouden. Aanschaf en onderhoud zijn een grote kostenpost. Daarnaast is er een sterke behoefte om onze hoeveelheid AED's uit te breiden. En ook deze moeten worden onderhouden. Binnenkort gaan we ons lesprogramma, zo gauw als dat weer mag, een impuls geven en ondersteunen we weer bij veel evenementen en activiteiten in de regio met goed opgeleide vrijwilligers en goed materiaal (zoals AED's).’

Tijdens de coronacrisis heeft het Rode Kruis afdeling Noord-Kennemerland veel ondersteuning geleverd bij het personenvervoer van en naar de zorginstellingen, de verspreiding van voedselpakketten en het begeleiden van dak- en thuislozen.

Hoe goed de ondersteuning van de vrijwilligers in deze coronatijd ook is, de keerzijde is dat er nauwelijks vergoedingen binnenkomen. Kroon legt uit waarom die vergoedingen onontbeerlijk zijn voor zijn afdeling van het Rode Kruis: ‘Voor het uitvoeren van al onze diensten zijn het op orde houden van het materiaal (o.a. oefenpoppen en AED’s), het opleidingsniveau van de vrijwilligers en de kleding die zij gebruiken als zij in functie zijn essentieel. De inkomsten uit de collecte maakt het mogelijk dat wij de dienstverlening aan de maatschappij (met een hoge kwaliteit) kunnen voortzetten op de manier zoals iedereen dat van ons gewend is.’

Het moge duidelijk zijn: met uw donatie tijdens de collecteweek van het Rode Kruis draagt u bij aan het vrijwilligerswerk in deze regio! Juist nu!

Wij zijn overal, maar zonder u nergens!

U kunt gebruik maken van de huis-aan-huiscollecte of u kunt voor een donatie gebruik maken van onderstaande QR-code (scan met de camera van uw smartphone of direct via uw bankapp). Tevens kunt u hier digitaal doneren.

'Wilt u zich ook inzetten als vrijwilliger? Het aanbod ons vrijwilligerswerk is veelzijdig. Bekijk de informatie op de website van de afdeling Noord-Kennemerland van het Rode Kruis': www.rodekruis.nl/noord-kennemerland